Innledning
Hensikten med forsøket er å danne en energikrets, der kjemisk energi går over til elektrisk energi, og så tilbake igjen.

Innholdsfortegnelse
Innledning

Metode
- Utstyr
- Fremgangsmåte

Resultat

Diskusjon

Utdrag
Utstyr
- 2 små begerglass
- kobberstrimmel (elektrode)
- sinkstrimmel (elektrode)
- 2 ledninger
- voltmeter
- trekkpapir
- kobbersulfatløsning CuSO4
- sinksulfatløsning ZnSO4
- kaliumnitratløsning KNO3