Varmepumpe | Rapport

Hensikt

Hensikten ved dette forsøket er å vise hvordan en varmepumpe fungerer, ved bruk av utstyr som påviser de seks forskjellige fysiske prinsippene.

Utstyr

 • Bomull
 • Rødsprit
 • Varmepute
 • Adiabatisk fyrtøy
 • Papirbit
 • Engangssprøyte
 • CO2-patron
 • Spiker
 • Stein
   

Framgangsmåte

 • Ta en bomullsdott og ha litt rødsprit på den og stryk det så på armen din, hvordan føles det?
 • Fyll en engangssprøyte uten nål cirka halvfull med lunket vann, hold fingeren din for åpningen og trekk stemplet i sprøyta sakte ut et par ganger. Hva ser du?
 • Kondensering gir energi, bruk en varmepute og se om forsøket stemmer med teorien.
 • Monter en papirbit nederst i søylen til et adiabatisk fyrtøy og slå søylen hardt ned. temperaturen vil øke når trykket øker fort. Hva skjer?
 • En CO2-patron inneholder karbondioksid som er lagret ved høyt trykk. Hold godt fast i CO2-patronen mens partneren din punkterer patronen ved hjelp av en spiker og en stein. Hva observerer du?

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Teori
Utstyr
Framgangsmåte
Resultater og observasjoner
Drøfting
Konklusjon
Feilkilder
Sikkerhet
Kildeliste

Utdrag
En varmepumpe består av et lukket rørsystem med kondensator, ventil, fordamper og en kompressor. I fordamperen går væske over til damp og videre til kompressoren som øker trykket.

Fra kompressoren og inn i kondensatoren går dampen over til kjølevæske, kjølevæsken går gjennom ventilen som reduserer trykket og tilbake til fordamperen.

Varmepumpen pumper varme fra omgivelsene og inn i hjemmet ditt, det vil si at den pumper energi fra et sted til et annet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
 • Oppgaven blir kvalitetssjekket
 • Vent i opptil 1 time
 • 1 nedlastning
 • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå