Innledning
Hensikten med denne biologturen var å finne ulike type flora og planteliv i naturen. Dermed kan vi finne forskjeller i plassering og rangering etter klima og miljø.

Vår hypotese er at tundraen som vi kan finne på Svalbard består i hovedsak av mose, gress og stein. Dette er grunnet siden Svalbard har et slikt spesielt klima.

Metode og materialer
3 stk Flagg
1 stk temperaturmåler
1 stk kniv
1 stk resultatsark
1 stk pen/blyant
1 stk analyseramme for vegetasjon (0,5m x 0,5m)

• Vi begynte med å gå til området vi ville teste ut.
• Så markerte vi området vi hadde bestemt oss for, med å legge analyserammen over selve området.
• Deretter så vi ca. hvor mange prosent av hver pante det er innenfor rammen.
• Etter det testet vi temperaturen ved å stikke termometeret 2 til 5 centimeter ned i jorda.
• Til slutt kuttet vi av en jord del som brukte til å sjekke fuktighet.

Innholdsfortegnelse
- Innledning
- Metode og materialer
- Resulterer
- Konklusjon
- Geologi tur – Hundegården 12.09.2019