Galvanisk element | Oppgave

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Bakgrunns teori
Hypotese
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater/observasjoner
Drøfting og feilkilder
Referanser

Utdrag
Hensikt
Hensikten med dette forsøket er å lage et galvanisk element, og undersøke hvordan kjemisk energi kan omdannes til elektrisk energi.

Bakgrunns teori
Et galvanisk element er et slags batteri, hvor den kjemiske energien omsettes til elektrisk energi.

Prinsippet er det samme som i batterier, noe som ofte brukes i dagliglivet – to elementer med forskjellig plass i spenningsrekken brukes til å tvinge elektroner gjennom en elektrisk krets. (Fløttre, Galvanisk element - strøm fra kjemiske stoffer, 2019)

I 1836 oppfant den britiske fysikeren John F. Daniell et galvanisk element som kalles for Daniellcellen. I dag brukes denne betegnelsen om galvaniske elementer som bruker kobber/kobbersulfat og sink/sinksulfat, men i den opprinnelige Daniellcellen ble det brukt en løsning av svovelsyre. (Gunvaldsen, 2020)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå