Bølger – svingninger | Fysikk

Innledning
En svingning n er en periodisk bevegelse mellom to ytterstillinger (for eksempel et lodd som svinger opp og ned i en fjær, svingningene er periodiske når det bruker likelang tid fra laveste punkt og opp til øverstepunkt og tilbake igjen).

Perioden eller svingetiden T er tiden loddet bruker fra en ytterstilling og tilbake til samme ytterstilling. Likevektsstillingen er der loddet står i ro. Utslaget er avstanden fra likevektsstillingen. Utslaget varierer med tiden. Amplituden er det største positive utslaget. Frekvensen f er antall svingninger per tid.

Utdrag
Mesteparten av informasjonen om omgivelsene dine får du gjennom bølger, som for eksempel lydbølger, vannbølger og lysbølger.

Retninga en bølge brer seg i, kaller vi fartsretninga for bølgen. Man kan utforske bølger ved hjelp av en lang skruefjær festet til en vegg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå