Samfunnsøkonomiprøve i kapittel 16, 17 og 18 | samfunnsøkonomi

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

Utdrag
a) Grunnen til at befolkningen i Asia er mer positiv enn befolkningen i Norge til å lokalisere en industribedrift som forurenser en del er det flere grunner til.

En av hovedårsakene er antakeligvis at arbeidsledigheten i mange land i Asia er ekstremt høy og de er derfor svært positive til å få seg jobb på industribedriften.

Det er også viktig for mange land i Asia at de kan drive handel ved å eksportere varene sine til utlandet og tjene penger på det. En annen viktig grunn er at asiatene får tilgang på kapital og teknologi, noe som er viktig for dem.

Grunnen til at det er motstand mot å bygge bedriften i Norge kan være fordi det er mye billigere arbeidskraft i Asia enn i Norge.

Mange land i Asia, som for eksempel Japan er også svært gode på avansert teknologi som kan være en viktig fordel ved enkelte typer produksjon.

I Norge koster det også mye mer å forurense ettersom vi har miljøavgifter og andre virkemidler som de ikke har i Asia. Derfor kan det være svært dyrt å ha en bedrift som forurenser i Norge.

b) I fattige land er det ofte lave eller ingen miljøavgifter og grunnen til dette kan være at de ikke setter miljø like høyt som vi gjør her i Norge.

Det blir også mye dyrere for en bedrift dersom man har miljøavgifter ettersom at bedriftene da må betale for både rensingen og restutslippet.

Dette kan være vanskelig i land som lever av å eksportere og drive bedrifter ettersom at de da må sette opp prisene på varene sine og vil dermed selge mindre til utlandet (eksportere mindre). Da vil de få mindre innkomst og det kan føre til en økonomisk nedgang.

c) Nivået på en miljøavgift bør bestemmes ut i fra hvor mye det koster å redde miljøet fra skadene det blir utsatt for under forurensning.

I Norge i dag finnes det for eksempel returordninger for pant på flasker der du betaler litt ekstra for brusen når du kjøper den men du får tilbake de ekstra kronene dersom du panter flasken.

Dette kan føre til at folk får et insentiv til å pante og redde miljøet fordi de får tilbake pengene sine.

Det er også mange som får insentiv til å bruke kollektiv transport istedenfor bil dersom man må betale bompenger og andre miljøavgifter. Da lønner det seg heller å kjøre kollektivt. Slik kan man redde miljøet ved hjelp av miljøavgifter.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå