Fall i oljeprisen | Samfunnsøkonomi | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3
Referanseliste

Utdrag
Oppgave 1
I 2015 skjedde det et dramatisk fall i oljeprisen. Prisen falt fra 115 dollar per fat i 2014 helt ned til 40 dollar per fat i 2015.

Vi kan se på hvordan dette påvirker den norske økonomien gjennom det økonomiske kretsløpet i Figur 1. som viser sammenhengen mellom to typer aktører i økonomien og tre hovedmarkedene innen økonomi.

Ved å ta utgangspunkt i dette, kan vi diskutere hvilke ringvirkninger fallet i oljeprisen hadde på Stavanger og Norge henholdsvis.

---

Oppgave 2
En viktig oppgave for myndighetene er å bidra til å stabilisere den økonomiske utviklingen, eller prøve å hindre konjunktursvingninger.

Myndighetene ønsker ideelt at BNP skal ligge på trend og at det ikke skal være høykonjunktur eller lavkonjunktur.

Dersom slike situasjoner inntreffer f.eks. p.g.a et kraftig fall i oljeprisen så kan myndighetene stabilisere den økonomiske utviklingen ved hjelp av finanspolitikken.

Finanspolitikken innebærer at myndighetene bruker skatt og utgifter som et middel for å påvirke etterspørselen til de private husholdningene og på denne måten øke eller redusere det private konsum.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå