Innholdsfortegnelse
Hensikt
Utstyr
Framgangsmåte
Resultater

Utdrag
Pilen viser hvor gjellene ligger plassert.

Gjellene ligger i hodepartiet.

De er bygd opp som utbukninger fra innsiden av svelget.

Gjellene er forgreinet i gjelleblad som gir stor overflate. Innenfor det tynne epidermislaget som dekker gjellebladene, er det mengder av kapillærårer.

Reker er fisk, og fisk har gjeller, hvilket er utposninger av tynn hud.

Dette er deres sirkulasjonssystem, som har som funksjon å bringe næring og oksygen til cellene og karbondioksid og andre avfallsstoffer fra cellene.

Gjellene viser tilpasning til funksjonen sin ved at de ligger nær munnen.

Rekene svømmer så raskt at de får mye vann til å flyte forbi gjellene, og slik får de nok oksygen uten å bruke muskler til å pumpe vannet med.