Innholdsfortegnelse
Det er 3 måter å klassifisere em art på:
Faktorer som kan gjøre det vanskelig å bruke klassifikasjonsmetodene:

Hva er en art?
Hva er en underart?
Hvordan er det vitenskapelige navnet på en organisme bygd opp?

Utdrag
Det er 3 måter å klassifisere em art på:
- Biologisk: Individer innenfor en art skal kunne pare seg og få et reproduktivt avkom.

- Morfologisk: Beskriver synlige karaktertrekk som form og farge.

- Fylogenetisk: Tar utgangspunkt i slektskap og utviklingen til den arten vi studerer. Vi ser også på nær beslektede arter med hjelp av genetiske analyser.

Faktorer som kan gjøre det vanskelig å bruke klassifikasjonsmetodene:
- Biologisk: Vi kan ikke alltid få arter til å pare seg for å se om man får fruktbart avkom. I tillegg er det mange arter som har «ikke kjønnet» avkom.

- Morfologiske: Morfologi kan endres etter alder, kjønn, årstid og voksested. Det er ikke alltid like lett å se forskjell på små organismer.

- Det fylogenetiske: Her må vi ofte ha hjelp av genetiske analyser for å bestemme art.