Det er 3 måter å klassifisere em art på | Biologi oppgaver

Innholdsfortegnelse
Det er 3 måter å klassifisere em art på:
Faktorer som kan gjøre det vanskelig å bruke klassifikasjonsmetodene:

Hva er en art?
Hva er en underart?
Hvordan er det vitenskapelige navnet på en organisme bygd opp?

Utdrag
- Biologisk: Individer innenfor en art skal kunne pare seg og få et reproduktivt avkom.

- Morfologisk: Beskriver synlige karaktertrekk som form og farge.

- Fylogenetisk: Tar utgangspunkt i slektskap og utviklingen til den arten vi studerer. Vi ser også på nær beslektede arter med hjelp av genetiske analyser.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå