Kompetansemål

Diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Du skal skrive en tekst/fagartikkel der du skal peke på årsaker til sosiale avvik, og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik. Du skal bruke eksempler fra serien, 18, fra nrk.no.

Det betyr at du må sette deg inn i hva denne serien dreier seg om. Det kan hende du har sett den allerede. Den gikk på nrk.no for en liten stund siden.

Om serien 18: «Emrah er 18 og på vei inn i et farlig gjengmiljø. Et hardt ytre og penger betyr makt. Lojalitet er et absolutt krav» (NRK, 2019)

Oppgavebeskrivelse
De mest aktuelle episodene er: 1, 2, 6, 8, 14, 15, 17 og 18. Episodene er korte, de fleste på omkring 10 minutter.
Svar først på følgende spørsmål.

1. Hvordan vil du beskrive subkulturen/miljøet Emrah er en del av?

2. Hva slags inntrykk får du av Emrahs hjemmesituasjon? Hvordan tror du primærsosialiseringen har påvirket Emrah?

3. Hva kan være individuelle forklaringer på at Emrah blir kriminell?

4. Hva kan være strukturelle forklaringer på at Emrah blir kriminell?

5. På s. 120-122 forklares ulike teorier du kan bruke for å forstå årsaker til kriminalitet. Test ut hvordan de ulike teoriene kan brukes på Emrah.

Fordypning: Skrive drøftende fagartikkel med utgangspunkt i Emrah som eksempel.

Steg 1:
List opp individuelle og strukturelle årsaker til at Emrah har blitt ungdomskriminell

Steg 2:
Test ut om de ulike teoriene (s.120-122) kan brukes til å forklare hvorfor Emrah har blitt ungdomskriminell

Steg 3:
Hvilke tiltak kan forebygge ungdomskriminalitet? List opp tiltak som er individualpreventive og allmennpreventive.

Steg 4:
Avsnitt 1:
Avsnitt 2:
Avsnitt 3:
Avsnitt 4:
Avsnitt 5:
Avsnitt 6:
Avsnitt 7:

Kriminalitet blant ungdom:

Utdrag
I serien 17 møtte vi emrah som falt inn i ungdomskriminalitet i en ung alder. Flere faktorer kan ha vært grunne til det.

Hvordan kan vi forebygge slik kriminalitet og hva som kan være grunnen til det?

Vi ser at Emrah i løpet av serien har det vanskelig hjemme. Familien har det vanskelig og begge foreldrene ikke er i stede å ta vare på familien. Faren forsvinner plutselig og moren er syk.

Hun kan ikke gjøre noe siden hun ikke klarer å ta vare på seg selv så derfor må Emrah gjøre alt for familien bare for at familien kan spise og overleve.

Problemet er at Emrah ikke får nok penger for da han vil også tjene mer.

Drømmen til Emrah er at han gir familien sin et godt liv spesielt broren derfor prøver han så hardt å tjene penger for det.

Han bryr seg ikke hvis han kommer inn i et kriminelt miljø, så lenge at han tjener masse penger.

Emrah er alltid med vennene hans og vennene vet ikke hvordan han har det hjemme fordi han ikke har sagt det til dem og at han ikke vil at de skal vite siden han syns det er flaut.

Det han gjør er å selge narko og passet på våpene bare for tjene mere penger enn han tjente fra forrige jobben.