Innledning
Afrika står i dag fortsatt utenfor den sosiale og økonomiske utviklingen som har vært så fremtredende på mange kontinenter de siste 150 årene.

Men hva er grunnen til dette? Hvorfor er Afrika ikke i stand til å oppnå den samme utviklingen? Selv om Afrika er fellesbetegnelsen for alle landene på det afrikanske kontinentet, lider ikke alle landene under de samme utfordringene som blir diskutert i denne artikkelen.

Det er viktig å huske på dette når man drøfter utfordringene som Afrika står overfor.

Utdrag
Afrika er et rikt kontinent med store landbruksområder og en rekke verdifulle råvarer, inkludert kull og diamanter.

Men en stor utfordring for mange av Afrikas land er at de ikke har en utviklet industri som kan omdanne disse råvarene til ferdige produkter.

I stedet må de selge råvarene til fabrikker i andre land og deretter kjøpe tilbake en del av produktene som er ferdig produsert.

Dette fører til at verdien av varene øker, men det afrikanske landet sitter igjen med mindre fortjeneste enn de kunne ha hatt hvis de kunne ha produsert varene selv.

For å oppnå en bedre økonomi og utvikling, må Afrikanske land derfor bygge opp sin egen industri og produksjon av ferdigvarer.

Dessverre er mange av disse landene også i stor gjeld til Verdensbanken og andre rike land, noe som gjør situasjonen enda mer utfordrende.

Etter at kolonimaktene trakk seg ut, var mange av disse landene preget av økonomisk sammenbrudd og hadde liten eller ingen økonomisk styrke til å bygge opp samfunnet igjen.

Mange av dem trengte derfor økonomisk støtte for å gjenoppbygge landet og staten sin.

Afrikanske land har slitt med å fullføre oppgaven med å bygge opp landet fullstendig, til tross for å ha tatt opp store lån.

Som et resultat bruker mange land nesten 50% av statsbudsjettet på å betale tilbake gjeld. FN har nå igangsatt arbeidet med å slette mye av den gjelden som afrikanske land skylder.

For å hjelpe landene med å bygge opp økonomien, har mange bedrifter og land startet en ny satsing, der de gir små rentefrie lån til enkeltpersoner og lokalsamfunn.

Dette gjør det mulig for afrikanske land å starte egne bedrifter og gradvis bygge opp landets økonomi.