Innledning
Frelse kan defineres som «frigjøring fra en problematisk situasjon», frelse vil føre til frihet fra det dårlige og er en felles tankegang i islam og buddhismen.

Felles for religionene islam og buddhismen er at de tror på at menneskets eksistens ikke tar slutt ved døden. Det neste liv er påvirket av handlingene i det livet vi lever nå.

Felles for disse religionene er at man må kjempe for å oppnå en god tilværelse i det neste liv, og i buddhismen må man også oppnå dette i det livet de lever nå, på denne måten kan man forstå frelseslæren i islam og buddhismen.

Men hvordan oppnår man frelse i religionene islam og buddhismen? Jeg skal i denne oppgaven forklare frelseslæren i islam og buddhismen, og samt forklare forskjeller og likheter i frelseslæren.

Utdrag
Buddhisters viktigste mål er å oppnå oppvåkning, altså nirvana. Buddhismen tror ikke på at man havner i himmelen eller helvete etter døden, men tror heller på et evig liv.

Etter man dør blir man gjenfødt og lever videre, man kan leve videre som alt fra dyr til menneske. Dette bestemmes av karma i sitt forrige liv

levde man et liv med gode handlinger blir man gjenfødt som noe bedre enn det man var i sitt tidligere liv og motsatt om man levde et liv med negative handlinger.

For å oppnå frelse i buddhismen er en av de viktigste faktorene den åttendeler veien, den åttendelte veien er en veiledende vei som hjelper en til å oppnå nirvana.

Nirvana er veien ut av en evig sirkel av gjenfødelse før man kan komme til parnirvana og leve et liv utengjenfødelse og komme seg ut av samsara.

Buddhister mener at de kan oppnå frelse og komme seg til nirvana ved hjelp av moral, visdom og meditasjon. Ifølge buddhister mister man opplevelsen av tid og rom og havner i et tidsaspekt hvor alt det egoistiske forsvinner.

Under denne meditasjonen kan man oppnå den fulle oppvåkningen, nirvana. Under den neoppvåkningen vil en ekte buddhist erkjenne de fire edle sannhetene og får frigjørelse fra all karma og gjenfødsel.

Man finner flere likheter i frelseslæren i religionene islam og buddhismen, selv om dissereligionene fokuserer på to ulike ting.