Buddhismen | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Buddhismen
- Tyngdepunktet; Buddhas vei
- Mangfold og utbredelse
- Sentrale symbol; hjulet
- Sentrale trekk
- Buddha
- Buddhas lære- Dharma
- De fire edle sannhetene
- Den åttedelte veien
- De fire edle sannhetene
- Sangha
- Menneskesyn og menneskeverd
- Tekster
- Noen nyere tekster
- Ulike retninger
- Theravada
- Mahayana
- Det rene lands buddhisme
- Zen
- Vadsjrayana
- Buddhismen i Vesten
- Materielle og estetiske uttrykk
- Templet
- Stupaen
- Mandalaen
- Rituelle uttrykk
- Riter i hjemmet og i templet
- Meditasjon
- Pilegrimsreise
- Festivaler
- Etikk
- Mennesket og naturen
- Syn på kjønnsroller
- Syn på andre religioner og livssyn
- Buddhisme
- Sentralt symbol
- Religionsstatistikk og religionsgeografi

Utdrag
Tyngdepunktet; Buddhas vei
• Buddha står i sentrum
• Røtter i Nord-India.
• Utgangspunkt er stifteren Siddharta Gautama, som nådde sann (sann innsikt) i dyp meditasjon for ca.2500år siden
• En som har nådd sann oppvåkning kalles Buddha.
• Etter oppvåkning reiste buddha rundt og forkynte sin lære.
• Buddhas etterfølgere dannet en bevegelse som ble til en religion, grunnlagt på Buddhas lære.
• I dag 380 millioner buddhister på verdensbasis
• Ritualene viktig del av det religiøse livet og er knyttet til templer og klostre.
• De tre juvelene; buddha, Dharma; læren hans og Sangha; fellesskapet av munker og nonner han skapte.
• De fem levereglene; ikke ta liv, ikke ta noe som ikke er gitt en, ikke å misbruke seksualitet, ikke å lyve og å ikke misbruke rusmidler.
• Samsara- menneske gjenfødt i en evig syklus.
• Karma; resultat av handlinger fra dette og tidligere liv som styrer samsara
• Det høyeste målet er å frigjøre seg fra samsara, men i dette liver et målet først og fremst å bli fri fra sorg og lidelse og oppleve glede og innsikt.

Mangfold og utbredelse
• Mangfoldig religion som hele tiden har tatt opp i seg sentrale skikker i de landene den kom til.
• Etter Buddhas død, hans lære tolket på forskjellige måter
• Resultat;

---

Buddha
• Født midten av 400-tallet, nordøst i India.
• Siddharta født som en prins. Den første delen av livet tilbrakte han i luksus og i sorgløs uvitenhet om det vanlige livet.
• På en tur utenfor palasset møtte han en oldning, syk person, et lik og en asket som hadde viet seg til strenge kroppsøvelser,

meditasjon og forsakelse av det vanlig liv.
• ; villig til å ofre alt for å finne løsningen på menneskets lidelse.
• Først levde han i 6 år med asketer ut i skogen hvor han lærte strenge yogametoder i håp på å finne løsningen på menneskets lidelse.
• Han forlater den; han valgte en middelvei; ikke for streng askese, heller ikke et liv bare basert på sanselig nytelse
• Gjennom dyp meditasjon under bondhi treet (fikentre) nådde han en tilstand der all forvirring og uvitenhet var borte, han var blitt en

oppvåknet- en buddha
• Ville dele sin innsikt med andre for å hjelpe dem til frigjøring
• Den første talen; fem av de tidligere asketvennene
• På denne tiden mange religiøse ledere og retninger i det området buddha vandret rundt, han var en av flere.
• Han ble regnet som en god taler og organisator og trakk til seg mange dyktige støttespillere og disipler som etter hvert samlet i

klosterordener som buddha stiftet
• Først var det menn, men så kvinner etter at han noe motvillig gikk med på å innstifte en orden for nonner.
• Disippelfellesskapet; på tvers av strenge kastegrenser i det indiske samfunn
• Resten av livet vandret buddha rundt i nord India og utdypet læren sin i mange taler og samtaler med folk han møtte.
• Da han døde rundt 80år gammel, hadde han fått mange tilhengere som førte læren videre

Buddhas lære- Dharma
• Buddhismen inneholder ikke en tro på en gud som har skapt verden , og som kan frelse mennesket. Buddha var mer opptatt av menneskets egen mulighet til å søke frigjøring, og han vill finn en praktisk løsning på menneskets lidelse. Det gjør han i de fire edle sannhetene .

De fire edle sannhetene
• Virkelighetsoppfatning; innsikt om at alt i liver er i konstant forandring. Alt er i en evig prosess av å bli skapt, vokse og så forsvinne
• Ubehag og utrygghet er en del av alle mennesker og veseners natur, på grunn av forandringen.
• Problemet ligger ikke i livet selv, men i hvordan vi forholder oss til det som skjer.
• Begjæret; ønsker å unngår det ubehagelige, men i en verden som hele tiden er i forandring, er det umulig å styre opplevelsene våre slik , og konflikten mellom det vi ønsker og det som er virkelig, skaper smerte
• De negative sinnsgiftene; Ved siden av begjæret er uvitenhet og hat hovedårsaker til at mennesket opplever lidelse.
• Ved å svekke de negative sinnsgiftene og forsøke å utvikle sunne tilstander som giverglede, vennlighet og innsikt opphører smerten
• Målet; Nirvana; fullstendig lidenskapsløshet; en tilstand der begjæret, uvitenheten og hatet har sluppet taket, da er mennesket fritt
• Hvordan? ; den åttedelte veien, en kombinasjon av visdom, moral og meditasjon

Den åttedelte veien
1. å ha rett syn betyr å ha en forståelse av og tillit til Buddhas lære
2. Å ha rett innstilling betyr å styre følelsene vekk fra uvitenhet, begjær og hat og helle utvikle kjærlighet og medfølelse til alle levende skapninger.
3. Å ha rett tale betyr å ikke lyve, sladre eller krenke andre gjennom det en sier
4. Rett handling innebærer å følge de fem levereglene.
5. Rett levevis betyr å ikke leve på måter eller ha yrker som kan skade andre
6. til 8 Målet er å opprøve oppmerksomhet, det er bare gjennom meditasjon, at den enkelte kan få direkte, personlig opplevelse av buddhas lære

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå