Innledning
Den sentrale troslæren i islam er å følge hadith og koranen.

Koranen og hadith er der det står de grunnleggende troslærene altså rituelle plikter og reglene som muslimene må følge for å være en såkalt «god muslim».

Innholdsfortegnelse
3) Hva er den sentrale troslæren i islam? Drøft hva som er viktig for å være en såkalt «god muslim».
Kilder

Utdrag
For å forstå hva som kommer først og sist i trosartiklene til en muslim så er det: 1. Allah, Gud er en, 2. Englene

3. De hellige skriftene, 4. Profeter og sendebud, 5. Dommens dag og 6. Skjebnen. Alt er styrt av Allah.

Koranen er guds ord og som er sant, et annet ord for det betyr at koranen et er et autorativt for
muslimene.

For eksempel så kan ikke muslimer spise svinekjøtt og det står i koranen også som er «Koranen (5:3)

Forbudt som føde for dere er det selvdøde, blod, svinekjøtt». Det viktigste er troen på at det er bare en gud som er Allah fordi han er den skaperen av verden ogmennesket, og dette blir også henvist i koranen som er da «(2:164)

Og deres Gud er én Gud. Det er ingen gud unntagen Ham, den Nåderike, den Barmhjertige.».