Følelser vs fornuft | Kristendom

Innholdsfortegnelse
PROBLEMSTILLING
FORORD
ETIKKIKRISTENDOMMEN
ETIKKIISLAM
MENNESKERETTIGHETEN
SAMMENLIGNING
KONKLUSJON

Utdrag
Før jeg begynner med å analysere eksempler fra bibelen og sammenligne det med menneskerettighetene, vil jeg først si at kristne vurderer mange moralske spørsmål ulikt. Mine eksempler vil derfor kunne motargumenteres med at dette ikke gjelder alle kristne.

Bibelen motsier seg selv også noen steder, blant annet fordi den er skrevet av mange forskjellige mennesker. Dette gjelder for blant annet et utsagn fra Det gamle testamentet om at man skal ta igjen med samme mynt, som jeg bruker som eksempel senere.

Dette tar Jesus avstand fra i Bergprekenen, Matt 5 38-42 når han sier at hvis ”noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til”. Men med tanke på at min oppgave går ut på å vise hvor Kristendommens etikk via Bibelen kan stride imot menneskerettighetserklæringen, må jeg vise til eksempler som kan tolkes på den måten. Av blant annet biblisister.

Det at Bibelen ble skrevet ned under en periode hvor samfunnet var en helt annen enn hva det er i dag, har også mye å si for diverse etiske og moralske spørsmål.

Det første eksempelet jeg skal bruke fra kristendommen som skrider i mot menneskerettighetene er et av budene i de ti bud. Som etikken i kristendommen i stor grad bygger på. Dette er bud nummer 6. Du skal ikke bryte ekteskapet. Dette er hovedgrunnen til at veldige konservative kristne den dag i dag ikke får lov til å skille seg.

Men hva om mannen i ekteskapet for eksempel er voldelig og til fare for konen. Da vil dette budet skride i mot menneskerettighet nummer 3 fordi konen ikke vil ha frihet til personlig sikkerhet.

Mitt andre eksempel er; ”Øye for øye, tann for tann.” Fra Det gamle testamentet, 2 Mos, 21,24 og 3 Mos 24, 20. Dette prinsippet går ut på at man rett og slett skal ta igjen.

Det sier ingen ting om i hvilke sammenhenger, men noen vil kunne tolke dette veldig bokstavelig og da også føle det riktig å begå gjerninger som for eksempel vold eller mord som tydelig strider imot artikkel 3. og 5. i menneskerettighetserklæringen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå