Innholdsfortegnelse
Gjøre rede for hygieniske prinsipper (smittekjeden) og hvordan man kan bryte smitte. 2
- Smittekjeden 2
- smittestoff 3
- smittekilde 4
- smitteutgang og smitteinngang 4
- Smitteveier 5
- smittemottaker 5
Hva kan konsekvensene bli hvis man ikke arbeider etter hygieniske prinsipper? 7
Hva er forskjellen mellom rent og sterilt? 8
- Sterilisering 8
- Rengjøring 8
Personlig hygiene 9
- krav til din personlige hygiene om du skal jobbe på et apotek, tannlegekontor, legekontor eller sykehus? 9
håndvask og hånddesinfisering 11
- Riktig håndhygiene 11
- Håndvask: 11
- Hånddesinfisering: 12
- Når skal man desinfisere eller vaske hender? 12
Beskriv hvordan du vil gå frem for å fjerne blodsøl fra på gulv. Forklar hva du gjør og begrunn svaret ditt. 13
- Hvordan fjerne blodsøl: 13
- Forebygging av blodsmitte: 14
HMS rutine på din arbeidsplass. 15
Hvilken lover er det som gjelder for deg som ansatt 16

Utdrag
Vi blir daglig utsatt for smitte, men det er ikke alltid at vi blir syke. Det er mange faktorer som avgjør om vi blir syke eller ikke for eksempel immunforsvaret vårt.

Smitte er overføring av smittestoff som bakterier, virus, protozoer eller sopp til mennesket. Hygieniske prinsipper er regler vi følger for å opprettholde en god hygiene.

Når man vet hvor smitten oppstår, kan man lettere bryte kjeden med ulike tiltak. Personlig hygiene er viktig, og håndvask er den mest effektive måten.

---

Et smittestoff består av mikroorganismer, som også blir kalt for mikrober. For at smittestoffet skal spre seg og føre til sykdom, må du ha en del viktige egenskaper, blant annet evnen til å overleve utenfor organismen.

Noen mikroorganismer dør i løpet av kort tid utenfor menneskekroppen. Derfor har de færre muligheter til å spre seg til andre mennesker. Andre mikroorganismer, for eksempel gule stafylokokker, kan overleve i omgivelsene våre i lang tid.

Hvor følsom med mikroorganismene er for ytre fysiske påkjenninger, har stor praktisk betydning for hvordan du kan brytesmittekjeden.de fleste mikroorganismer dør for eksempel ved desinfeksjon og sterilisering.

Mikroorganismer i matvarer blir som regel drept når vi kjøler ned eller fryser maten, eller når maten kokes eller gjennomstekes ved høy temperatur For å fremkalle sykdom og det overføres en viss mengde smittestoff.

Og hvor mye smittestoff som må være til stede, varierer fra mikroorganismer til mikroorganisme. Når mikroorganismene er overført, vil den evnen de har til å skape sykdom, og såkalt virulens (den evnen bakterien har til å overleve og skape sykdom)

avgjøre hvor mange av de som har blitt smittet, som blir syke. Som regel ordner kroppens forsvar opp med dette. Selv om du ikke blir syk, kan du bære mikroorganismene med deg overføre smitten til andre.

Enkelte infeksjonssykdommer kan også gi symptomer, eller mikroorganismene kan bruke lang tid på å utvikle sykdom, som for eksempel klamydia

for å bryte dette leddet i smittekjeden må vi drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismene som skaper sykdom, for eksempel ved hjelp av desinfeksjon, sterilisering eller behandling med antibiotika.