Samspill og samhandling | Helse- og sosialfag

Innledning
Samspill og samhandling er to begrep som ofte brukes i arbeid med barn. Det kan være vanskelig å skille disse to begrepene, men de har forskjellige betydninger.

Et samspill er følelsen og opplevelsen du og barnet har når dere er sammen, og samhandling går ut på handlingen som blir gjort i et samspill.

Utdrag
Når man har gode samspill med barna, vil relasjonen også bli styrket. Relasjoner handler om forholdene vi får til hverandre, og de kan være både positive og negative.

Relasjonene våre påvirker måten vi ser på oss selv, og andre mennesker. Det som er viktig når du ønsker å bygge positive relasjoner er at du bruker kroppsspråket ditt på en god måte.

Gode relasjoner skaper en komfortabel arena hvor du kan være deg selv, og kvaliteten på relasjonen vil påvirke selvforståelsen og identiteten.

I positive relasjoner er det viktig med bekreftelse, og det gjøres gjennom f.eks. speiling og turtaking. Speiling og turtaking er metoder du kan bruke som får barn og unge til å bli kjent med seg selv.

Gjennom disse metodene får barna en forståelse for hvordan andre mennesker reagerer på handlingene deres, og de får se seg selv i samspill med andre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå