Innholdsfortegnelse
CASE 1
Funn
Sannsynlig årsak
Mulige trusler
Aktuelle tiltak
CASE 2
Funn
Sannsynlig årsak
Mulige trusler
Aktuelle tiltak
CASE 3
Funn
Sannsynlig årsak
Mulige trusler
Aktuelle tiltak
CASE 4
Funn
Sannsynlig årsak
Mulige trusler

Utdrag
CASE 3
Dere har fått et oppdrag til en kvinne i 50-årene med betydelig vaginalblødning.

Dere finner henne blek, klam og uvel med rask puls- og pustefrekvens. Hun kjenner en verkende smerte bak symfysen.

Hun forteller at hun har hatt problemer i forbindelse med menopausen ved at hun har hatt hyppige blødninger.

Nå har hun blødd sammenhengende i flere dager og begynner å føle seg dårlig.

Funn
• Kvinne, 50-årene
• Betydelig vaginalblødning
• Blek, klam og uvel
• Rask puls- og pustefrekvens •Verkende smerte bak symfysen
• Har blødd sammenhengende i flere dager og begynner å føle seg dårlig

Sannsynlig årsak
Jeg tror denne kvinnen har en postmenopausal blødning, der hun har mistet så mye blod at hun har begynt å utvikle sjokktegn.

En postmenopausal blødning er en blødning etter den siste menstruasjonen.

Dette er normalt, men damen har mistet mye blod og det begynner å haste veldig.

Mulige trusler
• Hypovolemisk sjokk
• Død Aktuelle tiltak
• Rask inntransport til sykehus
• Berolige pasienten
• Venetilgang og intravenøs væsketilførsel
• Oksygentilførsel
• Beredskap for sjokk

Dere har fått et oppdrag til en gravid kvinne i 34. svangerskapsuke med preeklampsi.

Hun skal legges inn på grunn av akutt blodtrykksstigning og hodepine eller kvalme. Dere finner henne i senga.

Hun er våken, men virker litt fjern og klager over sterk hodepine og kvalme. Hun ser nokså oppblåst ut og har tydelige ødemer. Dere måler blodtrykket til 165/105.

Funn
• Gravid kvinne i 34.svangerskapsuke med preeklampsi
• Våken, men virker litt fjern •Sterk hodepine og kvalme
• Ser oppblåst ut og har tydelige ødemer
• BT 165/105

Sannsynlig årsak Pasientens preeklampsi har nok utviklet seg til eklampsi, og hun bør transporteres raskt inn til sykehus for å få behandling.

Her bør barnet forløses så raskt som mulig av hensyn til moren, og vi burde derfor ha tenkt så langt at vi har med oss jordmor i ambulansen.