Problemdefinisjon
Hvordan påvirker stomi livskvaliteten?

Hvorfor valgte vi denne problemstillingen? Vi valgte denne problemstillingen fordi det er viktig for helsefagarbeidere å kunne dette for å opprettholde pasienten sine behov.

Det livskvalitet handler om er å tenke på alt som gir livet verdier og meninger. For at vi skal ha det godt i hverdagene og i selve livet vårt er det viktig å ha høy livskvalitet.

Det gjør at vi trives mer med oss selv og livssituasjonen vår. Livskvalitet er en subjektiv opplevelse. Det vil si at man er fornøyd med det livet man lever og at vi har det godt.

Derfor er det opp til hver enkelt hva de mener er deres livskvalitet. Noen mener at frihet, utvikle egne evner og interesser er en livskvalitet, mens andre mener at familie, venner og nærmiljø er en viktig kilde til livskvalitet.

Måten vi har tenkt å løse denne problemstillingen på er å lage spørsmål som vi kan stille en person med stomi. Vi valgte å ta utgangspunkt i stomi som problemstillingen.

Stomi er en vanlig etterbehandling etter cancer coli, og derfor tenkte vi det var interessant å ta med erfaringer fra en som lever med stomi.

Innholdsfortegnelse
Presentasjon av problemstilling side 4
- Viktig at helsefagarb. vet det
- Livskvalitet
- Lagde spørsmål
- Få høre om erfaringer fra en med stomi

Teori i forhold til tema side 4-7
- Informasjon om cancer coli
- Årsaker
- Komplikasjoner
- Symptomer
- Undersøkelse og diagnoser
- Forebygging og behandling
- Krise- og sorgreaksjon

Sykepleie til pasienten side 7-14
- Intervju
- Drøftinger
- Vurderinger

Konklusjon side 15

Kilder side 16

Utdrag
De aller fleste opplever det å få diagnosen kreft som et sjokk. Som sagt tidligere er alle pasientene ulike, og alle har sine egne reaksjoner. Noen kan være redd for å dø og andre kan være redd for smerter, kvalme og andre plager.

Det er viktig å hugse på i møte med nye kreftpasienter. Selv om to pasienter har samme form for kreft, har ikke de nødvendigvis samme sykdomsutvikling.

I denne perioden er det også viktig at vi kan ta vare på de pårørende, da det kan være veldig vondt å oppleve at en nær får diagnosen kreft.

Det å leve med kreft varierer veldig ut fra hvem som er rammet av kreft. Det varierer ut fra alder, kreftform, personlighet og sykdomsutviklingen.

Måten helsevesenet møter kreftpasienter på er viktig. Derfor må vi som helsefagarbeidere vite hvordan det er å leve med kreft og eventuelle ting vi må følge opp og observere.

Å leve med kreft
Å leve med kreft kan påvirke deg mye. Kreft er en påkjenning for psyken til pasienten, det kan føre til smerter, påvirke selvbildet og kan føre til dårlig matlyst.

Mange av de med kreft blir veldig urolig for at de skal dø. De tenker mye på om de blir frisk igjen og bekymrer seg for familien sin.

De er urolige om framtiden deres kommer til å bli mye påvirket på grunn av sykdommen.