Mobbing | Helse- og sosialfag

Innledning
Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold.

Den som mobber kan være en enkeltperson, men det kan også være gruppevold fra flere. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper, både voksne og barn.

Barn og ungdom kaller det mobbing uansett hvem det er som plager, og uansett hvor ofte det skjer. Uansett hva du kaller det skal voksne ta deg på alvor når du forteller at du ikke har det bra.

Ingen fortjener å bli behandlet på en sånn måte, uansett hvor gammel du er. Alle er forskjellige og det kan ikke folk dømme andre for.

Hvis du noen gang føler deg dårlig ikke plaget så si ifra og snakk med noen. Dette er så viktig å ta tak i på alvor. Noen ganger så kan det gå over grensen.

Innholdsfortegnelse
- Hvorfor mobber noen?
- Hvor skjer som oftest mobbing?
- Hvem har ansvaret?
- Må det skje ofte for at det skal være mobbing?
- Hva kan mobbing føre til?

Utdrag
Det er de voksne som har ansvaret for å se og stanse de som plager andre. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, føler det.

Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de vil stanse dem som mobber. Mange som blir mobbet, opplever at de voksne ikke skjønner hva som skjer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå