Innledning
Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold.

Den som mobber kan være en enkeltperson, men det kan også være gruppevold fra flere. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper, både voksne og barn.

Barn og ungdom kaller det mobbing uansett hvem det er som plager, og uansett hvor ofte det skjer. Uansett hva du kaller det skal voksne ta deg på alvor når du forteller at du ikke har det bra.

Ingen fortjener å bli behandlet på en sånn måte, uansett hvor gammel du er. Alle er forskjellige og det kan ikke folk dømme andre for.

Hvis du noen gang føler deg dårlig ikke plaget så si ifra og snakk med noen. Dette er så viktig å ta tak i på alvor. Noen ganger så kan det gå over grensen.

Innholdsfortegnelse
- Hvorfor mobber noen?
- Hvor skjer som oftest mobbing?
- Hvem har ansvaret?
- Må det skje ofte for at det skal være mobbing?
- Hva kan mobbing føre til?

Utdrag
Det er de voksne som har ansvaret for å se og stanse de som plager andre. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, føler det.

Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de vil stanse dem som mobber. Mange som blir mobbet, opplever at de voksne ikke skjønner hva som skjer.

Noen eksempler på mobbing kan være at du man blir baksnakket, få spred et rykte om seg, bli holdt utenfor, å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil, bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel på utseende, klær, tro eller dialekt, få sekken sin, eller noe annet en eier kastet rundt, bli dyttet eller pirket på, ikke få være med i grupper på sosiale medier, aldri får kommentarer eller likes på bilder eller andre ting, få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer eller at noen sprer bilder eller videoer av noen uten tillatelse.