Innledning
For 500 år siden, hevdet Christopher Columbus å "oppdage" Latin-Amerika. Jeg bruker her ordet "oppdaget" i anførselstegn, fordi da Columbus ankom, bodde det allerede rundt 100 millioner urinnvånere der.

Til å begynne med ble conquistadorene (erobrerne) godt mottatt av urbefolkningen, og de ble gitt gaver og mat som tegn på respekt.

Likevel skjønte indianerne raskt at europeerne var besatt av tanken om gull og makt. Etter hvert som indianerne ble mer klar over hva europeerne ville, prøvde de å gjøre opprør.

Men opprøret ble slått tilbake, og dette er grunnlaget for den 500 år lange konflikten i Latin-Amerika. Konsekvensene av europeernes inntog var etter hvert svært store, og situasjonen til indianerne har bare blitt verre og verre.

Utdrag
For 500 år siden oppdaget Christopher Columbus det som vi i dag kaller Latin-Amerika. Men denne "oppdagelsen" er en grov forenkling av historien, siden det allerede bodde rundt 100 millioner indianere i området.

I begynnelsen ble erobrerne godt mottatt av urbefolkningen og fikk gaver og mat som tegn på respekt.

Men indianerne oppdaget snart at europeerne var besatt av tanken på gull og makt. Etter hvert som indianerne ble klar over europeernes hensikter, forsøkte de å gjøre opprør. Men opprøret ble slått ned, og dette la grunnlaget for en 500 år lang konflikt i Latin-Amerika.

Europeerne tok jorden fra indianerne, og dette betydde at indianerne mistet grunnlaget for livet sitt. Europeerne trengte jorden for å dyrke verdifulle avlinger som sukker, bomull, tobakk, kaffe og gummi.

De som bodde i regnskogen ble også rammet av europeernes fremmarsj og avskoging. Da europeerne kom til Amerika, møtte de to svært ulike kulturer.

Dette var tydelig også når det gjaldt jordbruket. Indianerne så på jorden som felles eie, mens europeerne delte den opp i private eiendommer. Dette førte selvsagt til konflikter.

Koloniseringen ødela mange indianske kulturer og religioner, og indianerne mistet mye av sin selvstendighet. Mange av disse kulturene var svært avanserte, spesielt når det gjaldt utnyttelse av jorden, og på mange områder var de mer avanserte enn de europeiske.

Men på grunn av folketapet forsvant også mange indianske språk, og det ble dermed vanskeligere å drive undervisning. Koloniseringen og tapet av disse kulturene satte de overlevende indianerne flere hakk tilbake i sin utvikling.