Innledning
For mange kan det å leve i to kulturer være en utfordring. Det kan være vanskelig å tilpasse seg tok kulturer, det å ha en kultur i hjemmet og en kultur blant venner.

Det å vokse opp i et land, men ha røtter fra en annen. Det kan være vanskelig å forholde seg til sine røtter og føtter, spesielt i ungdomsårene hvor det kan være vanskelig å finne sin plass.

Utdrag
Kulturell identitet handler mye om det å føle tilhørighet, for mange av oss er ikke den kulturelle identiteten et vanskelig valg.

Mor og far kommer fra samme land som du er oppvokst i, vennene dine er fra samme land som deg.

Dermed vil man mest sannsynlig føle seg en del av denne kulturen.

Derimot for andre kan kulturell identitet føles ut som en stor forivrelse, som føre til masse fortvilelse.

Vi skiller mellom beskrivende kulturell identitet, og dynamisk kulturell identitet.

Beskrivende er når man har en tilnærming til kulturell identitet som er konstant, og dermed noe som lett kan beskrives.

Dynamisk mener at selv om man deler mye til felles med folk i et likt kulturelt felleskap som deg, så bestemmer man selv hvem man er og hvem man har blitt.

At identiteten handler like mye om fremtiden som fortiden, selv om den kulturelle identiteten vår handler mye om historien vår er den i endring hele tiden.

I filmen kan vi se at Nisha sliter med å leve med begge kulturene. Vi kan se at hun skifter klær, eller sniker seg ut på kveldstid fordi foreldrene ikke tillater henne til å gjøre det samme som de norske vennene sine.

Det er tydelig at Nisha ønsker å være med sine norske venner på det de gjør, og få lov til mye av det samme som de.

Nisha tilhører den norske kulturen, det er denne kulturen hun er oppvokst med, og hu trives godt i Norge.

Samtidig som den pakistanske kulturen er en stor de av hverdagen hennes, røttene hennes ligger der.

Hverdagen hennes i hjemmet er sterkt preget av Pakistan, kanskje at for hennes del er hun like mye norsk som pakistansk.

At hun ikke trenger å bestemme seg for en kulturell identitet, men heller velge hvem hu vil være og hvem hun vil bli uavhengig av de to kulturene hennes.