Makt & Undertrykking | Kommunikasjon og Kultur

Oppgavebeskrivelse
1. Hva er makt? Forklar ulike måter å bruke makt på.
2. Forklar hva definisjonsmakt er. Hvem mener du har definisjonsmakt i det moderne mediesamfunnet?
3. Drøft hvordan makt og avmakt kan komme til uttrykk i kommunikasjon.
4. Hva er diskriminering? Drøft hvordan diskriminering fungerer i praksis.
5. Hvordan utvikler vi meninger, holdninger og verdier? Hva er grunnlaget for dem, og hva er kognitiv dissonans?
6. Hva er rasisme? Hva er grunnlaget for rasisme, og hvordan kommer rasisme til uttrykk?
7. Hva er likestilling? Hvilken betydning tror du at "metoo"-kampanjen har i forhold til sexisme og likestilling?
8. Hvorfor har fungert/fungerer religion kvinneundertrykkende?

Utdrag
Makt betyr at man har innflytelser på alle handlinger og hendelser. Man kan få noen til å gjøre noe, man kan ha kontroll på det dem gjør og man kan hindre dem til å ikke gjøre det man ønsker. Man har makten og kontrollen.

Det finnes fire forskjellige typer for makt: direkte makt, indirekte makt, bevissthetskontrollerende makt og strukturell makt.
Direkte makt​, er når noen har en direkte makt og at makten utøves helt åpent. For eksempel dersom en lærer sier til en elev «dette må du gjøre», da har læreren direkte makt over elvene.

Det hadde ikke vært direkte makt dersom læreren hadde sagt «dette bør du gjøre», for da hadde det vært indirekte makt. ​Indirekte makt​, her er makten mer skjult og har heller en innflytelse på det andre mennesket.

Bevissthetskontrollerende​ makt, man får mennesker til å handle på en bestemt måte fordi du har lært dem at det er det riktige eller nødvendig. Det kan være skjult hjernevasking, for eksempel å påvirke andre mennesker.

Strukturell makt,​ blir nesten som et​ hierarki, a​ ltså en rangordning. Det er en bestemt system som kan bestå av lover, rutiner og normer. Vi kan for eksempel se på en skole som et slikt system. På en skole er rektoren øverst, så assisterende rektor og administrasjonsleder, deretter lærere også stil slutt elevene.

Slikt kan en strukturell makt fungere. Rektor som er øverst i dette systemet, kan gi direkte makt til en ansatt på skolen. Hun har denne formen for makt, fordi hun er rektoren og den øverste lederen på skolen.

---

Men makt behøver ikke å blitt sett på som negativt. Selv om noen har makt mer enn andre, eller at har bedre ferdigheter med å kommunisere enn andre, behøver ikke dette å være negativt. Makt trengs for at ting skal fungere.

En lærer mener ikke noe vondt ved å bestemme over elevene, det at eleven er avmakt og ikke kan tale under undervisningen til læreren, er for at elevene skal få med seg lærestoffet. I denne situasjonen er det nødvendig at eleven har avmakt og læreren sitter med makt i kommunikasjonssituasjonen.

Språk er makt, for språklige ferdigheter gir makt. Det å utrykke budskap presist har mye å si for den påvirkningen man har. Om man er presis og har korrekt språkbruk, blir man forstått og det er lettere å bli hørt på.

Da har man god innflytelse. Språket det bruker man for å definere virkeligheten. Man kan bruke språket på å skjule hva som er virkelighet også. Et fellesspråk som alle forstår er viktig, men vi har egentlig ikke det.

---

Meninger, er det ytre og ofte er det helt konkret. Meninger er ikke nødvendigvis så veldig bestemt. Man kan for eksempel si at man ikke liker noe uten å ha prøvd det, også prøver man det og liker det allikevel. Da har man skiftet mening.

Fordi meninger kan man skifte så lett. Meningene våre kan være basert på holdninger og verdier, men oftest er det noe vi kan skifte lett. Meningene man har trenger heller ikke å påvirke handlingene våre.

Holdninger er mye mer grunnfestet. Måten vi reagerer på, om det er positivt, om vi holder oss tilbake, om det er negativt osv. Hvordan vi reagere når vi møter mennesker og i forhold til hendelser. Det går på måten vi handler eller interagere (opptre mellom mennesker, i situasjoner osv).

Måten vi reagerer, gir andre respons. Måten vi tar initiativ på med personer i saker og hendelser. Et eksempel er #metoo kampanjen, hun som startet kampanjen agerte, og folk har interagert på dette, altså svart og varslet om dette.

Noen har reagert med å varsle #metoo selv, men noen har reagert på at det er synd på menn og hvor mye kritikk de skal få, at mange blir tatt under en kam osv. Meningen på metoo kampanjen kan forandres på, men holdningen til det å være mann kan ikke forandret like lett.

Den blir vanskeligere å endre holdninger til alle menn etter bare en kampanje. Grunnen til det er at holdningene våre sitter mye dypere enn meningen våre, og er derfor ikke like lett å endre på.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå