Muligheter og Begrensninger | Kultur og Kommunikasjon

Oppgavebeskrivelse
1. Forklar utviklinga fra bildetegn til alfabeter
2. Hvordan fungerer ytringsfriheta i mediene i dag? Er det forskjell på hvordan vi kan ytre oss i ulike medier?
3. Drøft angrepet på det franske magasinet Charlie Hebdo. Er magasinet sin uttrykksmåte forenlig med ytringsfriheta, og er terrorisme et angrep på ytringsfriheta, uansett årsak?
4. Forklar de to begrepa mediedeterminisme og mediepositivisme ut fra ideene til Neill Postman, Robert Pattison og Marshall McLuhan.
5. Drøft hvilke muligheter og hvilke farer du ser ved mediebruken i dag og i framtida

Utdrag
Bildespråk, hvordan man skal forstå et bilde. Enkelte bilder har forskjellige regler, forventninger til språket, konvensjoner osv. Alfabetiske tegn har sin opphav i piktogram
der bildet skal fremme lydrekken i ordet som gjengav referenten, først konsonantene, deretter med tillegg av vokalene.

Men hva er egentlig tekst som blir formet ved hjelp av et alfabet? Tekst kommer fra latin og betyr noe som er vevd. Vi kan tolke at det betyr noe som er blitt bygd opp, for tekst binder sammen ulike ytringer til en helhet med mening bak seg.

Sammensatte tekster består av flere typer tekst, som skriftlig verbaltekst og bilde. Multimodale tekster inneholder tekster med ulike uttrykksmåter, som lyd og bilde. Før skriftspråket ble grunnlagt, kommuniserte menneskene med tegninger og koder, og dette var begynnelsen på utviklingen fra bildetegn til alfabet.

---

Hva er medier? medium kommer fra latin og betyr i midten. Mediet skal prøve å formidle et innhold. Vi kan ta for oss påstanden til den canadiske filosofen Marshall Mcluhan «Mediet er budskapet», med dette kan vi tolke at han mener at hvert enkelt medium har sin bestemte form og denne formen bestemmer mulighetene og begrensingene.

Visuelle medier er former for illustrasjoner. For eksempel tegnspråk som døve mennesker bruker for å kommunisere med andre, men også mimikk for å formidle innholdet. Her kan vi trekke inn bildespråk som ikonografi, som er vitenskapen om beskrivelse og tolkning av bilder.

De forskjellige bildesjangrene bygger på bestemte konvensjoner, regler, om hvordan bildene skal bygges opp, og skaper forventninger om hvordan bildespråket skal tolkes. Vi kan trekke inn et eksempel som kortspill, som er svært populært i dag.

Hvis vi tenker nøye rundt det, er kortspill egentlig et kampspill mellom våpenmakt (spar), pengemakt (ruter), fruktbarhet (kløver) og kjærlighet (hjerter), der tolkningen krever ikonografisk kunnskap. Visuelle medier er det samme som da menneskene brukte hulemarier som kommunikasjon.

Bilder, fotografier, skulpturer, arkitektur, brukskunst, dans og ritualer eksempler på visuelle medier som er kombinert med andre medier. I dag er det helt vanlig med tegnspråk for de som skal kommunisere med døve mennesker, de har en form for visuell kommunikasjon.

Auditive medier går på lyd. Man kan bruke stemmen til å formidle verbaltekst, eller et instrument, altså rent lyd. Her trenger man å bruke hørselen for å motta ytringer, derfor kan for eksempel døve mennesker ikke få med seg en slik mediet.

Auditive medier brukes til å ta vare på og distribuere musikk og tale ved hjelp av CD-spillere, radio, telefon osv. Det er ikke bare slike medier, men det er også kommunikasjon til øret. For eksempel når en mor hører barnegråt, det er veldig viktig for foreldrene å høre for å forstå om gråten formidler sult, smerte eller om ungen bare er trøtt.

Auditive medier er derfor hørbare medier. Telefonen ble utviklet ca. 1880 av Alexander Graham. Den var kostbar fordi telefonen av avhengig av luftledninger. Telefonen startet som automatisering og digitalisering med overføring via radiosendere og fiberkabel, men telefonen ble tilgjengelig for alle gjennom utviklingen.

Radio skiller seg fra telefon, den sender ut lydsignaler som går via luft (etermedium). Radioen var et viktig massemedium slik at verden fikk høre nyheter og informasjon. Blant annet under andre verdenskrig, var radio veldig populært og til hjelp ved å sende informasjon.

Det ble også en form for nyhetskanal til okkupasjonsmaktene sine kanaler og sensur av media.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå