Like rettigheter, like muligheter

Innledning
Tanker om like retter oppsto hos filosofer når de innførte begrepet naturrett. «Med det mente de normer som var felles for alle mennesker, og som sto over de menneskeskapte normene» (FN, 2016). Disse tankene finner vi også igjen i den norske grunnloven fra 1814.

I dag høres definisjonen for menneskerettigheter slik ut: «Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har, uansett kjønn, religion, alder eller nasjonalitet» (FN, 2016). I Norge øker det flerkulturelle samfunnet, og med dette oppstår det også mye diskusjon. Bør alle som bor permanent i et land ha like rettigheter?

Utdrag
Midlertidig er det mange som påstår at mennesker med utenlandsk bakgrunn har kompetanse som er til nytte for samfunnet. Derfor mener de at utlendinger bør få samme muligheter som alle andre, sånn at de får vise sin kompetanse. Utlendinger fyller opp arbeidsplassene som nordmenn ikke vil ha.

Statistikker viser at innvandrere er opptatte av samme verdier som norske statsborgere. For noen år siden krevde den norske likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken følgende: «Mange innvandrere i Norge kommer fra samfunn som er preget av mangel på både demokrati og ytringsfrihet. Noen har måttet flykte på grunn av sine meninger og sitt politiske engasjement.

Jeg tror derfor de er sterkt opptatt av et åpent samfunn basert på likeverd og menneskerettigheter» (Isabel Sterling, 2009). Det kan sies at innvandrere burde få samme rettigheter som etnisk-norske, på grunn av deres bidrag til det norske samfunnet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå