Språkkompetanse | Kultur og Kommunikasjon

Oppgavebeskrivelse
1. Forklar hva språkkompetanse omfatter. Gi eksempel på både grammatisk og kommunikativ kompetanse i språk.
2. Se filmen Babel. Les beretninga om Babels tårn i Bibelen. Hvordan fungerer myten som motiv og tema i filmen?
3. Drøft hvordan globalisering skaper situasjoner der mennesker møter utfordringer knytta til interkulturell kommunikasjon.
4. Hvorfor er det vanskelig i praksis å kommunisere på tvers av kulturer? Bruk eksempler fra kommunikasjonen mellom japansk og vestlig kultur, mellom meksikansk og amerikansk kultur, og mellom amerikansk og arabisk kultur.

Utdrag
1.
Språkkompetanse handler om språk. Hvorfor språk er så komplisert enn det vi tenker over, er fordi språk krever nemlig to kompetanser: Grammatiske kompetanse og Kommunikativ kompetanse. For å kunne beherske et språk, har man nødt til å både forstå og vite om den. Ulike språk har for eksempel ulike kasus. For å kunne lære nye språk, må vi skaffe oss en grammatisk kompetanse.

Grammatiske kunnskaper krever for å forstå språk som systemer slik at vi klarer godt å bruke språket, også for å formulere korrekte og meningsbærende sagn. Innenfor den grammatiske kompetansen består språket består av 4 elementer: Fonologi er læren om lyd, altså utalen. Man må kunne utale språket korrekt det er fonologi.

Det kan føre til problemer, som for eksempel en elev som er ny i et land, og ny med et språk kan ha vanskeligheter. For eksempel tyske er vant til å utale v’en for f, men det er tysk, og ikke for eksempel norsk. Derfor kan det være vanskelig for tyske å lære seg norsk.

Det kan misforstås. Morfologi er bøyingslære og går på hvordan ordene forandrer mening med formen. Bøy ordene riktig – norsk er et språk med lite bøying så det er lite problematisk. Men i mange andre språk er bøying vanskelig.

Syntaks er setningsbygning. Syntaks kan du sette ordene i riktig rekkefølge for at det skal gi en riktig setning. Til slutt er det semantikk som er betydningen av ord og setninger. Semantikk å få sagt det du skal, betydningen skal ha tilsvarende som det du tenkte med hode. De 4 er en rekkefølge. Men starter med fonologi som man går videre til det siste semantikken når man formulerer dem ut av hodet...

---

2.

De eldste sivilisasjonene vi har funnet er ifra Irak. Språket har forandret seg etter tid og mennesker som flytter. Mennesker er ett, de er samlet med ett språk. Gud syns det var feil. Gud ville ikke at mennesker skulle samarbeide, gud vil at mennesker skal være forvirret og spredt rundt over verden.

Det gud gjør er å snakke med englene, å sørge for at menneskene blir forvirret. Kunsten og troa i Babylon har stor grad trodd på engler. Det var guddommen dem hadde bort i der.

Babel kommer fra at vi ikke forstår språket, som om når vi babler å ikke forstår hva vi sier. Det behøver ikke å være babling, men språk vi ikke forstår på grunn av lite kompetanse.

Som for eksempel når vi fra vest for høre en fra Japan snakke sitt språk. Filmen heter babel, som er hebraisk for Babylon. Navnet på en by i Irak.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå