Produktvalg 04.11 | Økonomi Prøve

Utdrag
a)
Dekningsbidraget er når man trekker fra de variable kostnadene fra salgsprisen, dette dekningsbidraget er derfor til å dekke de faste kostnadene og gir en eventuell fortjeneste.

Samlet dekningsbidrag er her 188 300. dette ser vi under «Totalt DB» i tabellen nedenfor.

Her har da modellen tatt salgsprisen og trukket fra de variable kostnadene for de tre produktene, ganget med antall enheter og summert dekningsbidraget på de tre produktene.

For eksempel U1 har variable kostnader på 2600kr og salgsprisen er 3400kr da har vi igjen 800kr i dekningsbidrag per enhet og siden det ble solgt 100 enheter blir det et dekningsbidrag på 80.000 for alle enhetene.

U2 derimot har en sum variable kostnader på 3 010 og en salgspris på 4000, da er dekningsbidraget per enhet på 990, og siden det ble solgt 70 enheter blir det et dekningsbidrag på 69 300kr tilsammen.

---

Om bedriften har en begrensing på 1000 timer og maksimalt vil få solgt 80 eksemplarer av U1 og 50 hver av U2 og U3, vil vi se at produktkombinasjonen er på 50 vesker av U3, da disse tar 7,5 timer å lage vil de bruke 375 timer av vår kapasitet.

Og 50 vesker av U2 da bedriften bruker 6 timer på disse ser vi at de vil bruke opp 300 timer av begrensingen på 1000 timer.

Legger vi sammen antall timer på U3 og U2 vil det bli en sum på 675 timer. Det er derfor igjen 325 timer på begrensingen til U1. Det vil derfor være mulig å produsere 65 av disse.

Ser vi nå på det nye dekningsbidraget er det på 166 500kr...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå