Oppgavebeskrivelse
I denne teksten skal vi snakke om hvordan Covid-19 har rammet den norske økonomien. Vi skal snakke om hvordan den norske økonomien har endret samfunnet fra slik vi kjenner den.

Dette er alt fra endringer i endring i privat sektor, endring i offentlig sektor, endring i etterspørselskurven og endring i pengepolitikk

Innholdsfortegnelse
Rekordlave renter:
Svakere kronekurs:

Utdrag
Selv om Coronakrisen har påvirket norsk økonomi velger likevel Norges Bank å endre på styringsrenten, de valgte å endre den fra 1,5 prosent til 0,25 prosent.

Etter rentemøtet i mai ble styringsrenten satt ned til 0 prosent. De ønsker at renten skal holdes i ro, til tegn på økonomiens forhold normaliserer.

Da Norges bank valgte å sette renten ned til 0,0 prosent satte de renten ned til en bunnrekord. Sentralbanksjefen Øystein Olsen sier at styringsrenten mest sannsynlig vil ligge på dagens nivå i en god stund fremover, han sier også at renten neppe kommer til å gå ytterligere ned.

De ser for seg at renteutviklingen vil være en nullrente frem til slutten av år 2023, dette er en løsning Norges Bank har satt opp i håp om at de ikke må innføre minus renter.

Grunnen til at de valgte å sette ned rentene er for å få en slags dempning for de store konsekvensene utbruddet førte til i den norske økonomien.