Innledning
I desember 2019 annonserte kinesiske myndigheter til verden at et virus spredte seg gjennom befolkningen sin. I de påfølgende månedene spredte det seg til andre land, og bekreftede tilfeller fordoblet seg i løpet av kort tid.

Viruset er det såkalte «Alvorlig Akutt Luftveissyndrom-relaterte Koronavirus 2», også kjent som Covid-19 eller Koronavirus (Nutshell, 2020). Koronavirus er en gruppe med virus som kan gi alt fra vanlig forkjølelse til alvorlig luftveisinfeksjon.

Symptomene til dette viruset inkluderer: Rennende nese, hodepine, hoste, feber, tung pust, frysninger og vondt i kroppen. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å oppdage om du har Koronavirus eller en annen luftveisinfeksjon.

Men hvis infeksjonen med Koronaviruset sprer seg til nedre luftveiene (luftrør og lunger), kan det føre til lungebetennelse, lungesvikt og muligens fatale konsekvenser spesielt hos eldre, mennesker med hjertesykdom eller personer med svekket immunforsvar.

Inkubasjonsperioden er tidsperioden mellom smitte og utbruddet av symptomer. I henhold til de fleste beregningene varierer inkubasjonsperioden for Koronaviruset fra en til fjorten dager.

I denne artikkelen skal jeg forklare smittekjeden, hvordan forebygge smittespredning, hvilke konsekvenser smittespredningen kan føre til, hvorfor det er viktig å være profesjonell i jobben og ulike lovverk i helsesektoren.

I tillegg skal jeg tenke kildekritisk, og vurdere om kildene jeg henter informasjon fra er pålitelig eller ikke. Hensikten er å finne ut hvordan viruset oppfører seg i smittekjeden ved hjelp av kildekritikk.

Siden det ikke står noe om dette Koronaviruset i bøkene fra før, er det viktig å holde seg oppdatert i nyheter og medier relatert til dette, men med en klype salt.

Innholdsfortegnelse
Innledning 3
Hoveddel 4
Oppsummering 8
Referanser 9

Utdrag
Smittemottakere er mennesker og dyr. Ifølge Dagbladet.no sier de at hunder og katter ikke kan smitte mennesker med Koronaviruset, men de kan motta smitte selv (NTB I, 2020).

Hvis jeg skal tenke kildekritisk, mener jeg at dette ikke er en så pålitelig kilde, ettersom denne informasjonen kommer fra dagbladet. Det er en stor sannsynlighet for at dette er informasjon som ikke har blitt analysert av eksperter.

I tillegg er overskriften veldig misledende, som fremmer poenget ytterligere. Her tenker jeg det er mer fokus på å skaffe flere seere og antall klikk, og eventuelt penger, enn å spre pålitelig informasjon.

Imidlertid, ifølge veterinærinstituttet sier de at det er «Ingen mistanke om at dyr i Norge er smittekilde for virussykdommen covid-19» (Vetirinærinstituttet, 2020).

Ut ifra dette er det kun mennesket som er smittekilde. Dette mener jeg er en pålitelig kilde etter som at veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Bunnlinjen er derfor: dersom man er usikker på en kilde, er det viktig å skaffe seg informasjon fra flere kilder for å kunne trekke sin egen konklusjon.

Det er to mulige fremtidsscenarioer for en pandemi som Korona: rask spredning eller sakte spredning. Hvilken fremtid vi vil se, avhenger av hvordan vi alle reagerer og følger de nye rådene og smitteverntiltakene.

En rask pandemi vil være fryktelig og vil koste mange liv.