Utdrag
OPTIMAL TILPASNING
Bedriften vil få størst overskudd der DEK=DEI. Dette punktet kalles vinningsoptimum. Vinningsoptimal mengde er 1800 enheter, pris er 300 og SEK 240.

Størst overskudd = (pris - SEK) * VOM

Størst overskudd = (300 - 240) * 1800 = 108000

B.)

DEKNINGSPUNKT
Et dekningspunkt er der inntekter og kostnader er like store; dvs der overskudd er lik 0. Vi finner det der
SEK=pris.

Første skjæringspunkt kalles nedre dekningspunkt ved ca 800 enheter og øvre dekningspunkt er der kurvene igjen skjærer hverandre ved ca 2650 enheter.
Mellom dekningspunktene vil bedriftens overskuddsområde befinne seg.