Utdrag
Oppgave 1
A.)
OPTIMAL TILPASNING
Bedriften vil få størst overskudd der DEK=DEI.

Dette punktet kalles vinningsoptimum. Vinningsoptimal mengde er 1800 enheter, pris er 300 og SEK 240.

Størst overskudd = (pris - SEK) * VOM

Størst overskudd = (300 - 240) * 1800 = 108000

B.)
DEKNINGSPUNKT
Et dekningspunkt er der inntekter og kostnader er like store; dvs der overskudd er lik 0. Vi finner det der SEK=pris.

Første skjæringspunkt kalles nedre dekningspunkt ved ca 800 enheter og øvre dekningspunkt er der kurvene igjen skjærer hverandre ved ca 2650 enheter.

Mellom dekningspunktene vil bedriftens overskuddsområde befinne seg.

C.)
Bedriftens resultat:
Endringen er at overskuddsområde har blitt mindre siden dekningspunktene har trukket inn.

Som har ført til at størst overskudd har blitt mindre enn tidligere.