Variasjon og tilpasning | Drøfteoppgave

Innholdsfortegnelse
12.1: Hva er en art?
12.2: Biologisk mangfold er et resultat av evolusjon
12.3: Habitater og nisjer
12.4: Populasjoner varierer over tid
12.5: Spredning og utbredelse
12.6: Habitatendringer – fragmentering av landskapet

Utdrag
Økologi er læren om samspillet mellom organismer i naturen og mellom organismene og det miljøet de lever i.

Miljøet omfatter både de abiotiske (ikke-levende) faktorene som klimaet, og de biotiske (levende) faktorene, som omfatter samspillet med alle andre arter innenfor det samme leveområdet – et slikt avgrenset område blir ofte kalt et økosystem. Vind, sol, regn, tørke, kulde, snødybde, næring og fiender er eksempler på det som utgjør livsmiljøet til en organisme.

De fleste arter er spesialtilpasset så de kan utnytte ressursene (nisje) i sitt leveområde (habitat). Keiserpingvinen ruger egget sitt og fôrer avkommet sitt opp i det antarktiske isødet under forhold der få andre arter kan overleve.

Nebblengden hos forskjellige kolibriarter passer akkurat til blomsterdybden hos spesielle planter, blomstene er spesialtilpasset pollinering ved hjelp av nettopp en kolibri.

Begge parter har fordel av dette fordi kolibrien får nektar og planten blir pollinert. Det er et eksempel på koevolusjon (samutvikling): gjensidig påvirkning som to arter har på hverandre der evolusjonsmessige endringer hos én art får konsekvenser for den andre arten.

Alle de fantastiske tilpasningene til miljøet som vi kan se overalt omkring oss, viser artenes økologi, men de er samtidig et resultat av en lang og gradvis utvikling og tilpasning.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå