Plantens oppgave | Biologi-drøfteoppgave

Innholdsfortegnelse
8.2 Rota
Rotas bygning
Transport i rota
Vann har to transportveier i rota

Utdrag
Vannet kan ha to veier inn til ledningsvevet. Den ene veien går gjennom cytoplasmaet i cellene. Vann og mineraler passerer fra celle til celle via kanaler som finnes mellom cellene.

Kanalene forbinder alle levende celler i planter. Vannet kan også passere mellom celleveggene og cellemembranene. I begge tilfeller går vannet fra ytterhuden gjennom barken og inn til innerhuden, der veiene møtes.

Ledningsvevet transporterer vann med mineraler gjennom rot og stengel til bladene. Her fraktes også fotosynteseprodukter fra bladene til blomstene og rota.

De casparyske båndene i innerhuden hindrer vannet i å passere mellom cellene. Vann og næringssalter kan derfor bare passere gjennom cytoplasmaet i cellene. På denne måten kan innerhuden lettere kontrollere og regulere de stoffene som skal fraktes videre inn til vedrørene.

Transporten av ioner fra de innerste barkcellene til innerhuden og videre inn til vedrørene krever energi og må derfor foregå ved aktiv transport. Vannet følger passivt med ved osmose. Innerhuden kan også hindre tap av fotosynteseprodukter som blir fraktet nedover med silrørene.

Når røttene blir eldre, øker mengden av suberin i de casparyske båndene i innerhuden, og det blokkerer helt for vanntransport.

Det er derfor bare de yngste og ytterste delene av røttene som er i stand til å absorbere vann. De eldste delene lagrer fotosynteseprodukter og fester planten til jorda. Når mineralene er tatt opp av rotcellene, kan de enten brukes med en gang eller transporteres til andre deler av planten.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå