Innledning
Bladets oppgave: Cellene i bladet sørger for fotosyntese. Bladene har perfekte tilpasninger til dette både i ytre og indre bygning.

Innholdsfortegnelse
Bladets bygning:
Transport i bladet:

Utdrag
Ytterhud fins både på over- og undersiden av bladet. Grunnvevet i bladet er grønt av klorofyll. Klorofyll fins i egne organeller som heter kloroplaster.

Det fins to ulike typer celler i bladet som har kloroplaster, og det er palisade- og svampceller. I ytterhuden fins det altså ikke celler med kloroplaster.

I ytterhuden er det spesielle porer, spalteåpninger, som kan åpnes og lukkes.

En spalteåpning er omgitt av to lukkeceller, som kan åpnes og lukkes. Lukkecellene har kloroplaster, så de driver fotosyntese.