Bladets oppgave | Biologi-drøfteoppgave

Innledning
Bladets oppgave: Cellene i bladet sørger for fotosyntese. Bladene har perfekte tilpasninger til dette både i ytre og indre bygning.

Innhold
Bladets bygning:
Transport i bladet:

Utdrag
Ytterhud fins både på over- og undersiden av bladet. Grunnvevet i bladet er grønt av klorofyll. Klorofyll fins i egne organeller som heter kloroplaster.

Det fins to ulike typer celler i bladet som har kloroplaster, og det er palisade- og svampceller. I ytterhuden fins det altså ikke celler med kloroplaster.

I ytterhuden er det spesielle porer, spalteåpninger, som kan åpnes og lukkes. En spalteåpning er omgitt av to lukkeceller, som kan åpnes og lukkes. Lukkecellene har kloroplaster, så de driver fotosyntese.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter