Rikssamling | Drøfteoppgave om vikingtid

Innledning
En gang på slutten av 800-tallet var den nordnorske høvdingen Ottar i England. Der fortalte han om sitt hjemland, «nordmennenes land», som han også kalte for «Nororvegr», det vil si «nordveien» eller «landet mot nord» - og derfra strammer navnet Norge. Ottars Norge var ikke noen politisk enhet, det vil si at nordmennene ikke var underlagt noe felles styre.

Utdrag
Arven fra Harald Hårfagre: Harald Hårfagre regnes som den første rikssamleren. Han seiret over sine fiender i et berømt slag ved Hafrsfjord omtrent den tiden Ottar fortalte engelskmennene om Nororvegr.

Vi vet ennå ikke mye om han, men det er sannsynlig at han hadde kontroll over Sørvestlandet – her rådde han over flere kongsgårder som han gjestet med jevne mellomrom for å skaffe seg og sine menn underhold.

I et bondesamfunn måtte de bo på store gårder som de eide eller hadde tatt fra sine fiender. Sørvestlandet var et sentralt område, her kunne en konge kontrollere den viktige skipstrafikken langs kysten og skaffe seg inntekter fra den.

Haralds sønner Eirik Blodøks og Håkon den gode har bidratt til å samle Norge. Håkon den gode skal ha bidratt til to institusjoner. Før fantes det bygdeting der bøndene møttes for å drøfte felles saker. Nå ble det i tillegg opprettet to store lagting.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå