Biologi Kapittel 3 | Tilpasning & Atferd

Oppgavebeskrivelse
Hva er et habitat?
Hva er nisje?
Hva er en genrelist?
Hva er en spesialist?
Hva er atferd?

Utdrag
Atferd er en tilpasning til omgivelsene. Det er en viktig del av organismers karaktertrekk. Atferd kan være nedarvet eller tillært. Det er måter å reagere på. Atferd kan for eksempel være reflekser, sinnstemning, vandringer eller paringsritualer.

Mye er innebygd og kalles instinkt. Dyr med best tilpasset atferd har høyest overlevelse suksess. Du har sikkert hørt ordtaket: «Survival of the fittest».
Evolusjon styrer atferd. Evolusjon resulterer i en atferd som er mot optimal ut ifra miljøfaktorene i omgivelsene.

Sosial atferd forekommer der individer lever i flokk. Det bringer ofte trygghet og varme.

Atferd kan forekomme ved:
- Stimulering: Er lyder, lukter og syn som setter i gang en handling.
- Motivering: Er signaler som aktiverer hjernen. Signalstoffer eller hormoner frigjøres. Dette kan oppleves som sinne, frykt og glede. Det utløser ofte en handling.
- Preging: Er atferds forming. En organisme er mottakelig for en bestemt type inntrykk i en viss periode av oppveksten. Som for eksempel andunger blir lett preget.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå