kapittel 8 | hormonsystemet og nervesystemet hos mennesker

Innholdsfortegnelse
1. Nervesystemet er et raskt system:
2. Nervecellen:
3. Hvordan en nervecelle er bygd opp
4. Membranpotensialet:
5. Hvilepotensialet:
6. Aksjonspotensialet:
7. Signalene overføres i synapsene:
8. Refleksbue:
9. Det perifere nervesystemet:

1. Likheter og forskjeller mellom hormonsystemet og nervesystemet.
- Hormonsystem er et langsomt system:
- Nervesystem er et raskt system:
2. Hvordan hormonene våre blir regulert.
3. Hvordan et nervesignal oppstår, og hvordan spres det i en nerve.
4. Hvordan et nervesignal «hopper» fra en nerve til den neste (eller til en muskel/kjertel) Synapser:
5. Hva de forskjellige delene av nervesystemet er.
- Sentrale og perifere nervesystem:
6. Hva er refleks er.
7. Hvordan du oppfatter lyd.
8. Hvordan hormonsystemet og nervesystemet samarbeider.

Utdrag
Nervesystemet er, i motsetning til hormonsystemet, et raskt system som kommuniserer med omgivelsene gjennom nerveceller.

Nervecellene er ofte lange celler og de kan kommunisere på to måter. beskjeden de skal sende blir først sendt som en nerveimpuls/en elektrisk ladning eller som en kjemisk forbindelse i form av transmitter.

Nerveceller reagerer på påvirkning, stimuli, fra utsiden eller innsiden av kroppen noe som fører til en ladningsforskjell mellom innsiden og utsiden av cellen som forflytter seg nedover nervecellen.

Denne forflytningen av ladningsforskjellen er det vi kaller for en nerveimpuls. Når denne nerveimpulsen har kommet til enden av nervecellen og beskjeden skal formidles videre til en annen nervecelle eller en målcelle, virker transmittere som er et kjemisk stoff.

Transmitterstoffet blir overført fra den ene cellen, over et mellomrom, og kobler seg til reseptorer på den neste cellen.

Transmitterne brytes deretter ned svært raskt slik at nervecellen skal være klar til å motta nye signaler.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå