Innholdsfortegnelse
1. Nervesystemet er et raskt system:
2. Nervecellen:
3. Hvordan en nervecelle er bygd opp
4. Membranpotensialet:
5. Hvilepotensialet:
6. Aksjonspotensialet:
7. Signalene overføres i synapsene:
8. Refleksbue:
9. Det perifere nervesystemet:

1. Likheter og forskjeller mellom hormonsystemet og nervesystemet.
- Hormonsystem er et langsomt system:
- Nervesystem er et raskt system:
2. Hvordan hormonene våre blir regulert.
3. Hvordan et nervesignal oppstår, og hvordan spres det i en nerve.
4. Hvordan et nervesignal «hopper» fra en nerve til den neste (eller til en muskel/kjertel) Synapser:
5. Hva de forskjellige delene av nervesystemet er.
- Sentrale og perifere nervesystem:
6. Hva er refleks er.
7. Hvordan du oppfatter lyd.
8. Hvordan hormonsystemet og nervesystemet samarbeider.

Utdrag
Nervesystemet er, i motsetning til hormonsystemet, et raskt system som kommuniserer med omgivelsene gjennom nerveceller.

Nervecellene er ofte lange celler og de kan kommunisere på to måter. beskjeden de skal sende blir først sendt som en nerveimpuls/en elektrisk ladning eller som en kjemisk forbindelse i form av transmitter.

Nerveceller reagerer på påvirkning, stimuli, fra utsiden eller innsiden av kroppen noe som fører til en ladningsforskjell mellom innsiden og utsiden av cellen som forflytter seg nedover nervecellen.

Denne forflytningen av ladningsforskjellen er det vi kaller for en nerveimpuls. Når denne nerveimpulsen har kommet til enden av nervecellen og beskjeden skal formidles videre til en annen nervecelle eller en målcelle, virker transmittere som er et kjemisk stoff.

Transmitterstoffet blir overført fra den ene cellen, over et mellomrom, og kobler seg til reseptorer på den neste cellen.

Transmitterne brytes deretter ned svært raskt slik at nervecellen skal være klar til å motta nye signaler.

Den minste enheten i nervesystemet er en nervecelle. Den har fire viktige oppgaver:

1. motta informasjon fra miljøet utenfor eller inni kroppen (stimuli) og fra andre nerveceller (nerveimpuls)

2. tolke informasjonen og produsere en nerveimpuls

3. lede nerveimpulsen fra den ene til den andre enden av nervecellen

4. overføre nerveimpulsen til en annen nervecelle eller til en målcelle (muskel eller kjertel). Nervesystemet består av tre typer nerveceller:

1. sensoriske nerveceller - disse kaller vi ofte for sanseceller og er reagerer på påvirkning fra både det indre og ytre miljø. De blir stimulert av påvirkning i form av lys, varme, smak osv og bringer informasjonen videre til enten internevroner eller motoriske nerveceller.

2. internevroner - disse nervecellene er forbindelsesceller mellom de sensoriske nervecellene og de motoriske nervecellene og kan danne store nettverk mellom disse.

3. Motoriske nerveceller - disse nervecellene sender nerveimpulser til en muskelcelle eller kjertelcelle. De kan være opptil en meter lange.

Fra de motoriske nervecellene går nerveimpulsen/beskjeden videre til en målcelle i en muskel eller kjertel.

Målet er å få en muskel til å trekke seg sammen eller slappe av, og få en kjertel til å enten skille ut væske eller hormoner (endokrine kjertler).

3. Hvordan en nervecelle er bygd opp: Bygningstrekkene hos en nervecelle varierer, men felles for alle er at de har dendritter, cellekropp, akson og aksonende.

Antallet dendritter og aksonender kan variere, men de har bare ett akson.