Kapittel 2 og 3 i boka. | Biologi oppgave

Oppgavebeskrivelse
Kapittel 2:
• Dere må kunne forklare hva et enzym er og hvordan det virker. Grafen på side 54 er fin for sistnevnte punkt. Dere må også kunne tegne en enkel figur av et enzym.
• Dere må kunne forklare hvordan et enzym kan reguleres av hemmere/inhibitorer. Figurene på side 59 og 60 er viktige her.
• Dere må kunne forklare hvordan ulike faktorer påvirker enzymaktiviteten. Til dette punktet er grafene på side 56 og 57 viktige.
• Dere må kunne forklare hvordan energibærerne ATP, NADH, NADPH og FADH2 er bygd opp (enkelt), hvor energien ligger lagret og i hvilke reaksjoner de brukes. Tabellen på side 69 oppsummerer dette fint.

Kapittel 3:
• Dere må kunne tegne og forklare hva som skjer i hele fotosyntesen, med alt som inngår i reaksjonene og alle produktene.
• Dere må kunne forklare hvordan ytre faktorer påvirker fotosynteseaktiviteten (mye produkt eller lite produkt) (gjennomgås etter høstferien). Her er grafene på side 94 og 95 viktige.

Utdrag
Tilgang på karbondioxid

I atmosfæren er det 0,04% karbondioxid, vi kan øke mengden av karbondioxid i et drivhus. Vi har ingen hensikt å øke mengden veldig mye fordi når alle kloroplastene arbeider maksimalt, kan ikke mer karbondioxid få aktiviteten til å øke. Ved en konsentrasjon på 0,5 % virker gassen som giftig og så kan platen dø.

Tilgang på temperatur
Enzymer virker best på en bestemt temp., optimal temp., og dersom temp. øker for mye kan enzymer bli denaturert. Hos høyfjellsplanter i Norge er optimal temp. på 15 grader, mens regnskogsplanter i Sør-Amerika er kanskje på 35 grader.

Lyskvalitet og lysmengde
Eks. på lyskvalitet og hvordan det påvirker fotosynteseaktiviteten. Hva ville ha skjedd om en plante får kun grønt lys?

Fotosyntese aktiviteten minker i og med at kloroplastene klarer ikke å hente inn noe energi fra grønt lys og all grønt lys reflekteres – for få klorokyllmolekyler blir eksitert og fotosystem 2 kommer ikke i gang.

Om man putter en grønn plante under kun blått lys, får den veldig mye energi, da øker fotosynteseaktiviteten. Planten trenger i tillegg rikelig tilgang til lys, med lite lys blir for få klorofyllmolekyler eksitertàlite fotosynteseàlite produksjon. Men man må begrense lysmengden også, i og med at når all klorofyll er i arbeid har planten maksimal produksjon (oksygen og glukose).

For sterkt lys kan føre til at kloroplastene blir ødelagt.

Tilgang på næringssalter og vann

Vann er sjelden minimumsfaktor for fotosynteseproduksjon, planter på tørre steder lukker spalteåpningene for å unngå at vann fordamper ut en da hindres karbondioxid fra å komme inn. Da blir karbondioxid minimumsfaktorenàfotosyntese stopper opp. Planter kan dø av vannmangel på grunn av uttørkede celler.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå