Morsmål Nøkkelen til Identitet | Ingeborg Lillestøl

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 4 Morsmål nøkkelen til identitet av Ingeborg Lillestøl gjør kort rede for hovedsynet i teksten, og reflekter over hva morsmålet ditt betyr for deg,

Kommentar: Oppgaven er todelt. Når du gjør rede for hovedsynet, skal du bruke egne ord. I den andre delen må du begrunne synspunktene dine.

Utdrag
Hvem er vi uten morsmålet vårt?
Ingeborg Lillestøl skrev en artikkel der hun argumenterte for viktigheten av morsmålet og hvordan morsmålet og identitet henger sammen. Artikkelen ble publisert på Sunnmørsposten, 24.06.2016, og har vært med på å gi et nytt inntrykk om betydning av morsmålet og hvorfor er det viktig å holde på det.

I artikkelen bruker Lillestøl effektive, forståelige og relevante argumenter for å overbevise oss om hvor viktig morsmålet er både for voksne og barn. For det første bruker Lillestøl en artikkel fra universitet i Oslo, skrevet av språkforskeren Pia Johanne Lane. Der er det vitenskapelig bevist at om man mister sitt eget morsmål, får man et kulturelt tomrom. en slik argument skaper tillit hos leseren. Med dette skaper Lillestøl seg en større troverdighet. For det andre, argumenter Lillestøl på at det er kun morsmålet som får man til å forstå seg selv. Her bruker hun et retorisk spørsmål fra en finsk forsker som bor i Norge, «Mange klarer å gjere seg godt forstått på fleire språk. Men- Kan dei også forstå seg sjølve gjennom det?», en slik argument viser oss betydningen av morsmålet og hvordan morsmålet og identitet er avhengige av hverandre, noe som gjør det veldig vanskelig å være uenig med henne.

Likevel er det mange som ikke bruker morsmålet sitt til daglig særlig barn som vokser opp i et land men har foreldre med forskjellige bakgrunn. Dette er noe som interesserer Lillestøl og får henne til å spørre om hvilke morsmål bør disse barna ha? Det at artikkelen er skrevet i 2016 gjør også det spørsmålet veldig relevant og lett å forstille oss hvordan det kan oppleves å ha flerespråklige barn. Til slutt minner Lillestøl oss om samene, fornorskingen politikken og hvor forferdelig situasjonen var. Det at man mister morsmålet sitt vil si at man også mister en stor del av kulturen sin. Og at det å ikke snakke på morsmålet gjorde dem ikke noe mer «norske».

Når det kommer til hvilken betydning har morsmålet mitt for meg, så synes jeg også at morsmålet er nøkkelen til identitet. Det å kunne snakke, lese og skrive på morsmålet gir meg
muligheten til å kunne bli bedre kjent med hjemlandet mitt og kulturen min. Man får lese mer om historien og hvordan samfunnet har forandret seg slik at man får bedre forståelse av samfunnet i dag. I tillegg til at det finnes mange flere kilder på morsmålet, både gamle og nye, om hjemlandet.

Et konkret eksempel fra våre dager, er Isis. På arabisk kan man lese mye mer en norsk om ideologiene deres og hvilke agendaer de har. Man får bedre forståelse av å lese og forstå hva de mener på det språket de skriver og snakker enn det språket ting blir oversittet til. Ofte er det sånn at selv om ordene har samme betydningen, så gir de konnotasjoner til forskjellige ting, noe som gjør det kanskje svært vanskelig for oss å forstå det som står mellom linjene. På den andre siden, er arabisk et veldig viktig språk for muslimer over hele verden særlig for arabere på grunn av at det er koransspråk. Dette gir som regel arabere en viss status og makt siden det er de som forstår koranen på det språket den er skrevet på og ikke trenger en tolk eller imam som kan forklare hva de forskjellige ordene betyr, noe som er svært viktig om man er praktiserende muslim eller om man ønsker å hjelpe folk til å forstå hva religionen deres sier om de forskjellige sakene. Med tanke på at det finnes flere hundre millioner arabere i verden, kan man nok si at det å kunne snakke arabisk er en veldig god måte til å bli kjent med folk og skaffe venner, særlig hvis man er et land som Norge hvor arabere er ikke så mange. i tillegg til at man kan forklare seg selv og diskutere de forskjellige temaene i et annet nivå enn å gjøre det samme på et fremmedspråk.

Likevel er ikke alltid rosen rødt, det å snakke arabisk i noen områder kan også være veldig farlig særlig hvis man er i et sted hvor man føler seg ikke velkommen. Fremmedfrykt, rasisme og intoleranse er svært vanlige fenomener i dagens samfunnet, noe som gjør det livsfarlig å snakke på morsmålet, i noen områder, i tillegg til det å ikke bli assosiert med noen grupper man ikke ønsker å bli assosiert med. Det kan også være med å ødelegge selvbildet og få man til å føle seg skamfull og flau over bakgrunnen sin. Det er neppe overdrivelse å anta at hvilke ord morsmålet har, bestemmer måten vi tenker og reagerer på i visse situasjoner. Derfor er det svært viktig å begynne med språk hvis et land ønsker å forandre mentaliteten folk har, noe som mange diktatorer i verden har forstått og brukt språket som en måte å undertrykke folket deres på. Som konklusjon kan man kanskje si at morsmålet er et veldig viktig virkemiddel for at vi skal forstå oss selv og verdenen rundt oss. Det er også med å bevare kulturen, gi trygghet og skape samhold.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå