Oppgavebeskrivelse
Oppgave 4 Morsmål nøkkelen til identitet av Ingeborg Lillestøl gjør kort rede for hovedsynet i teksten, og reflekter over hva morsmålet ditt betyr for deg,

Kommentar: Oppgaven er todelt. Når du gjør rede for hovedsynet, skal du bruke egne ord. I den andre delen må du begrunne synspunktene dine.

Utdrag
Hvem er vi uten morsmålet vårt?
Ingeborg Lillestøl skrev en artikkel der hun argumenterte for viktigheten av morsmålet og hvordan morsmålet og identitet henger sammen.

Artikkelen ble publisert på Sunnmørsposten, 24.06.2016, og har vært med på å gi et nytt inntrykk om betydning av morsmålet og hvorfor er det viktig å holde på det.

I artikkelen bruker Lillestøl effektive, forståelige og relevante argumenter for å overbevise oss om hvor viktig morsmålet er både for voksne og barn.

For det første bruker Lillestøl en artikkel fra universitet i Oslo, skrevet av språkforskeren Pia Johanne Lane.

Der er det vitenskapelig bevist at om man mister sitt eget morsmål, får man et kulturelt tomrom. en slik argument skaper tillit hos leseren.

Med dette skaper Lillestøl seg en større troverdighet. For det andre, argumenter Lillestøl på at det er kun morsmålet som får man til å forstå seg selv.

Her bruker hun et retorisk spørsmål fra en finsk forsker som bor i Norge, «Mange klarer å gjere seg godt forstått på fleire språk.

Men- Kan dei også forstå seg sjølve gjennom det?», en slik argument viser oss betydningen av morsmålet og hvordan morsmålet og identitet er avhengige av hverandre, noe som gjør det veldig vanskelig å være uenig med henne.

Likevel er det mange som ikke bruker morsmålet sitt til daglig særlig barn som vokser opp i et land men har foreldre med forskjellige bakgrunn.

Dette er noe som interesserer Lillestøl og får henne til å spørre om hvilke morsmål bør disse barna ha?

Det at artikkelen er skrevet i 2016 gjør også det spørsmålet veldig relevant og lett å forstille oss hvordan det kan oppleves å ha flerespråklige barn.

Til slutt minner Lillestøl oss om samene, fornorskingen politikken og hvor forferdelig situasjonen var.

Det at man mister morsmålet sitt vil si at man også mister en stor del av kulturen sin. Og at det å ikke snakke på morsmålet gjorde dem ikke noe mer «norske».

Når det kommer til hvilken betydning har morsmålet mitt for meg, så synes jeg også at morsmålet er nøkkelen til identitet.

Det å kunne snakke, lese og skrive på morsmålet gir meg muligheten til å kunne bli bedre kjent med hjemlandet mitt og kulturen min.

Man får lese mer om historien og hvordan samfunnet har forandret seg slik at man får bedre forståelse av samfunnet i dag.

I tillegg til at det finnes mange flere kilder på morsmålet, både gamle og nye, om hjemlandet.

Et konkret eksempel fra våre dager, er Isis. På arabisk kan man lese mye mer en norsk om ideologiene deres og hvilke agendaer de har.

Man får bedre forståelse av å lese og forstå hva de mener på det språket de skriver og snakker enn det språket ting blir oversittet til.