Innholdsfortegnelse
Oppgave 9.1.1
a) Hva er de tre målsettingene som inngår i begrepet bærekraftig bedrift
1- Økonomisk lønnsomhet
2- Etisk forsvarlig
3- Miljømessig forsvarlig
b) Plasser formuleringene ovenfor u hver av de tre målsettingene
1- Økonomisk lønnsomhet:
• Vi skal oppnå overskudd på driften.
• Vi skal opparbeide en egenkapital på minimum 35 %
2- Etisk forsvarlig
• Vi skal opptre troverdig overfor samarbeidspartnere
• Vi skal ha et arbeidsmiljø preget av medbestemmelse, åpenhet og rettferdighet • Vi skal utvikle en bedrift bygd på etterrettelighet og lovlighet
3- Miljømessig forsvarlig
• Vi skal tilstrebe miljøbevissthet i hele virksomhet

Utdrag
Nedre dekningspunkt, er på 6000 enheter.

Det er den laveste mengden bedriften må selge Øvre dekningspunkt er den høyeste mengden bedriften kan selge for å dekke kostnadene sine, den er på 13500

Bedriften går med et overskudd på mellom 6000-13500 enheter

Vinningsoptimal er på 10600 enheter

Det største overskuddet til ARI AS er forskjellen mellom sum inntekter og sum kostnader i vinningsoptimal mengde. 425 000kr – 300 000kr = kr 125 000kr

Det største totale dekningsbidraget er forskjellen mellom sum inntekter og sum variable kostnader ved vinningsoptimal mengde.

425 000kr – 200 000kr = 225 000kr