Mellomkrigstiden | Sammendrag | Historie

Oppgavebeskrivelse
Gjøre rede for USAs og Europas økonomiske situasjon i 1920-årene:

Gjøre rede for børskrakket i USA og forklare hvordan det utviklet seg til en verdensomspennende krise:

Gjøre rede for hvordan de europeiske demokratiene mestret den økonomiske krisen:

Gjør rede for Roosevelts New Deal:

Gjør rede for de dypereliggende årsakene til den russiske revolusjonen:
Frem til siste halvdel av 1800-tallet:
• Resulterer i tre revolusjoner: 1905 og to i 1917.
I byene:
Tsaren Aleksander 2.
Russifiseringspolitikk
Krig mot Japan
Revolusjon i 1905
Dumaen i 1905
1905-1917
Revolusjonene i 1917
Februarrevolusjonen
April
Oktoberrevolusjonen

Gjør rede for hva slags politikk bolsjevikene førte ovenfor bøndene, forklare hvorfor de gjorde det og hvordan de endret sin politikk mellom 1917 og 1939:

Gjør rede for årsakene til at Hitler kunne gripe makten i Tyskland:
- 30. Januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler.
- Propaganda og ensretting

Gjør rede for likheter og forskjeller mellom kommunisme og fascisme:

Forklare bakgrunnen for den jødiske innvandringen til Palestina og de problemene Balfour-erklæringen kom til å innebære frem mot 2. verdenskrig:

Gjøre rede for viktigeste begivenhetene som danner opptakten til krigsutbruddet:

Gjøre rede for bakgrunnen for og innholdet i den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten:

Redegjøre for Holocaust og drøfte hvordan det kunne skje:

Gjøre rede for hvordan norsk økonomi utviklet seg fra slutten av første verdenskrig, utover på 1920-tallet (paripolitikken) og videre på 1930-tallet

- Gjøre rede for hvordan Arbeiderpartiet endret sin politikk i tidsrommet 1914-1939 og forklare hvilken betydning disse endringene hadde for det norske demokratiet
- Forklare hvordan norske myndigheter behandlet minoriteter
- Redegjøre for den norske forsvarspolitikken i 1930-årene

Innledning
I 1920-årene var økonomien i USA inne i en voldsom vekstperiode. I ettertiden har tiåret fått tilnavnet «The roaring twenties». Folk flest opplevde bedre tider. Forbruksvarer som elektrisk kjøleskap, komfyr og strykejern ble kjøpt på avbetaling. Flere og flere skaffet seg privatbil.

Mye ble finansiert gjennom kjøp og salg av aksjer. Fra 1923 til 1929 femdoblet prisen på amerikanske industriaksjer seg. De som eide aksjer, hadde muligheter til å tjene langt mer enn det bankene ga i rente på vanlige innskudd. Det blir helt vanlig at folk flest lånte penger for å kjøpe aksjer.

Børskrakket «black Tuesday» 1929.

Europa led økonomiske skader etter første verdenskrig. Blant annet Tyskland sto i stor gjeld til resten av de europeiske landene, krigserstatninger.

Utdrag
Å bruke staten som drivkraft var først anbefalt av den britiske økonomen Keynes. Han hadde deltatt under fredsforhandlingene i Versailles. Han var imot å kreve store krigsskadeerstatninger fra Tyskland. Det ville bare føre til økonomisk og politisk krise. I 1933 skrev han et åpent brev til president Roosevelt i The New York Times der han lanserte disse tankene for et bredt publikum.

At Keynes' strategi betydde underskudd på statsbudsjettet, var mindre viktig. Om nødvendig måtte staten ta opp lån. De kunne nedbetales når skatteinntektene økte. Dette sto i skarp motsetning til republikanernes økonomiske politikk, der det skulle være opp til bedriftene selv å bestemme om de ville kjøpe nye maskiner eller ansette flere.

Problemet var bare at selv om bedriftene hadde villet gjøre det, ville de neppe klart å overbevise bankene om å gi dem lån. Bare staten var sterk nok til å ta den risikoen. Keynes' tanker fikk senere stor betydning for utbyggingen av velferdsstaten i Storbritannia og også i Norge.

Poltikken til Roosevelt gir resultater, afroamerikanere og kvinner stemmer i større grad enn tidligere. Roosevelt blir gjenvalgt 4 ganger. I mange land førte den økonomiske krisen til politisk uro. Den ene mindretallsregjeringen avløste den andre uten at de klarte å stanse økningen i arbeidsløsheten.

De partiene som tjente mest på krisen, var plassert på de politiske ytterfløyene, fascistiske og kommunistiske partier. De ville ha et helt annet politisk og økonomisk system. De ville ha et helt annet politisk og økonomisk system.

Men det var unntak I Frankrike klarte sosialister og andre partier på venstresiden i 1936 å gå sammen i det som ble kalt en folkefrontregjering.

At denne regjeringen klarte å innføre en ukes lønnet ferie for vanlige arbeidere, vakte oppsikt. Noen mente at det var den sikreste veien til økonomisk kollaps, andre så på det som en måte å knytte bånd mellom arbeiderklassen og demokratiet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå