Veien til selvstendighet | Historie sammendrag

Innholdsfortegnelse
Det utenrikspolitiske bakteppet
Flåteranet
En ny krig
Karl Johan
Krigen 1813-1814
Mirakelåret 1814
Kielfreden
Opprør
Stormannsmøtet
Riksforsamlingen
Grunnloven
Grunnloven blir vedtatt
Inn i en ny union
Mossekonvensjonen og november grunnloven

Utdrag
Tiden etter den franske revolusjonen i 1789, utløste en rekke kriger.
 Gamle monarkier falt og Frankrike steg fram som en mektig stat

 Napoleon tok makten i Frankrike og etter hvert ble keiser

 Napoleonskrigene 1803-1815, involverte hele Europa.

 Hovedmotstanderen til Napoleon var Storbritannia.

 I 1806 skjedde fastlandssperringen som Napoleon gjorde i stand for dem, dette var en måte å prøve å ramme den britiske økonomi.
 De mindre stater måtte ofte forholde seg til hva stormaktene gjorde.

---

 16. Februar innkalte Kristian Fredrik til et stormannsmøte på Eidsvoll etter han kom tilbake fra Trondheim. Han ville drøfte situasjonen og hva han som stattholder i Norge burde gjøre nå.
 Deltakere var medlemmer av handelseliten, embetsmenn og offiserer.
 Under Stormannsmøte sa Kristian Fredrik at han nektet å godta at kongen av
Danmark kunne gi bort Norge på den måten han hadde gjort, han hevdet også at han som kronprins hadde arverett til riket, og at han derfor kunne utrope seg selv til konge av riket når hans fetter kongen hadde sviktet.

 Ny grunnlov var ikke nødvendig mente han, han burde kunne styre som eneveldig konge etter kongeloven av 1665. Bak dette lå også muligheten for at det senere kunne bli en gjenforening med Danmark.
 Flere protesterte mot kronprinsens planer, Georg Sverdrup var en av de, han mente at retten til å styre landet nå tilhørte det norske folket og ikke prinsen.
 Derfor var det opp til det norske folk å velge en ny regjeringsform og konge mente ham og på vegne av embetsmenn og kjøpmenn som ønsket en grunnlov med demokratiske trekk med inspirasjon fra Frankrike og USA

 Kristian Fredrik ga etter for kravet om at han ikke kunne regjere som eneveldig konge, Stormannsmøtet besluttet at det skulle kalles sammen en riksforsamling som skulle utarbeide en grunnlov.
 Som følge av denne beslutningen ble det våren 1814 valgt utsendinger til forsamlingen.
 Riksforsamlingen skulle holdes på Eidsvoll, hvert prestegjeld valgte to menn som møtte i en valgforsamling for amtet. Denne forsamlingen sendte igjen to representanter til riksforsamlingen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå