Veien til splittelse | Psykologi innlevering

Innledning
Norge har hatt innvandring siden 1870-årene. Dette har ført til at vi i dag lever i et heterogent samfunn, hvor vi er åpne og inkluderende for andre kulturer. I et slikt samfunn vil det være helt nødvendig med sosial- og multikulturell kompetanse.

Sosial kompetanse er nødvendig for å kunne mestre ulike sosiale miljøer. Vi kan derfor si at sosial kompetanse er ferdigheter, holdninger og kunnskap som gjør at mennesket mestrer sosiale situasjoner (Haugan, 2020).

Multikulturell kompetanse handler om å gå i møte med nye kulturer med forståelse og respekt. Og det er nødvendig for å kunne kommunisere med mennesker med en annen kulturell bakgrunn.

Dette er viktige begreper som er med på å forklare hvorfor Norge funker så bra som et heterogent samfunn, men kan også brukes for å forstå utfordringene som kommer med det.

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for betydningen av sosial- og multikulturell kompetanse. I tillegg vil jeg drøfte personlige og sosiale utfordringer knyttet til det å leve i et heterogent samfunn.

Utdrag
I det pluralistiske og multikulturelle Norge vil kulturmøter være en sentral del, og vil være grunnlaget for mange sosiale utfordringene. Et kulturmøte oppstår når ulike kulturer møtes, både på godt og vondt.

Av et slik møte med andre kulturer hever vi vår egen multikulturelle kompetanse, vi tilnærmer oss kunnskap og tilfører hverandre mye nytt. Likevel oppstår det mye utfordringer ved at så mange ulike kulturer møtes.

Et eksempel på et kulturmøte kan være en kvinne som har kommet som asylsøker fra Afghanistan, som møter en norsk kvinne i Norge. Kvinnen fra Afghanistan kan synes det er underlig å se den norske kvinnen i arbeid og likestilt som mannen.

På samme måte kan den norske kvinnen synes det er underlig at den Afghanske kvinnen ikke er vant med samme kår som hun selv. Kulturmøter gjør oss mer bevisst på de etniske forskjellenene og konfliktområdene mellom hverandres kulturer (Svendsn, Herheim, & Larsen, 2017).

---

Gruppepsykologien kan også anvendes for å forstå sosiale utfordringer i et heterogent samfunn. Hvilke grupper du tar del i, og hvem du identifiserer deg med vil ha videre effekt.

Gjennom massesuggesjon, konformitet og andre viktige gruppefenomener vil gode og dårlige situasjoner oppstå. For eksempel kan en person sine fordomsfulle tanker virkelig forsterkes i en referansegruppe som deler samme holdninger.

Her kan de alle hisse hverandre opp, gruppepolarisering, til å utføre handlinger eller ha holdninger som vil skape konsekvenser. Muzafer Sherif viste gjennom sitt eksperiment «Røverhulen» hvordan fordommer av en utgruppe også preger atferden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå