Mennesket og læring – knyttet til teorier | Psykologi innlevering

Innledning
I dagens samfunn er læring grunnleggende, slik at man kan klare seg best mulig, både alene og i sosiale sammenhenger. En definisjon på læring kan være ”En relativt varig forandring i atferd eller i mulig atferd som et resultat av erfaring”. For at man skal klare seg selv er det viktig at man har evnen til læring, spesielt om det skjer i raske omgivelser.

Læring spiller en stor rolle for utviklingen vår. Dersom man ikke lærer, vil utviklingen stoppe. Man kan si at læring er relativt varige forandringer av atferd og opplevelser, som en følge av påvirkning og erfaring. Læringen kan enten bli hemmet ellet fremmet.

Samme læringsmetode, lette oppgaver, lite motivasjon, kjeft og straff kan hemme læringen. Men ros, mestringsfølelse, ulike læringsstrategier, variasjon, samarbeid og interesse kan derimot fremme læringen.

Utdrag
Dersom jeg hadde en norskstil, hadde tilbakemeldingen mye å si for meg. I åttendeklasse var jeg ”svak” i norsk, og det at læreren min ga meg positive tilbakemeldinger, og understrekte det jeg hadde gjort bra, førte til at selvtilliten min ble bedre og at motivasjonen min økte til neste norskinnlevering.

Men da jeg hadde startet i 10-klasse var jeg på et høyt nivå i norsk og hadde høye forventninger til meg selv. Så fikk jeg en lav karakter, syntes jeg ikke at det var bra å få en positiv tilbakemelding. Da følte jeg at jeg hadde slurvet med oppgaven. Det at jeg fikk ros på oppgavene som ikke hadde gått så bra for meg, gjorde at jeg opplevde at læreren min hadde leve forventninger til meg.

Dette gjorde at jeg mistet litt av motivasjonen min til neste oppgave. I åttendeklasse fikk jeg føle en positiv stimulans av karakteren 4, men i 10-klasse ble jeg nedbrutt av den tilsvarende karakteren. Dette kan man knytte til Skinners teori som går ut på læring ut fra atferdens påfølgende konsekvens, i operant betinging.

Begrepene positiv og negativ forsterkning knyttes opp til denne teorien. Man på prøve og feile for å lære, før man har lært seg teknikken for å lære. Handlingen vil føre til en konsekvens, og det å gjenta konsekvensen avhenger av om den er positiv eller negativ. Det er ikke alltid at en belønning vil ha en positiv effekt, som man ser med meg i 10-klasse, når det kommer til motivasjon.

Det er foretrukket å belønne ønsket atferd. Da er det viktig å overse uønsket atferd. Det å gi karakterer, er noe alle lærere gjør, men det førte til at jeg ville fortsette å jobbe med skole, fordi man får oppmerksomhet for noe man har hardt for.

Andre ting læreren min gjorde, av og til, var å la de elevene som arbeidet godt i timene og ble ferdig med oppgavene avslutte tidligere. Så det å slutte tidlig ble en belønning man ville oppnå, og det fikk man ved å faktisk jobbe.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå