Teorier knyttet til konflikt, selvbilde og personlighet | Psykologi

Innholdsfortegnelse
Konflikttrappen
Transaksjonsanalyse
Johari Vinduet
Uses and gratification
Voyeurisme:
Identifikasjonsteori
Goffman - frontstage, backstage
Speilingsteori, mead
Kognitiv dissonansteori:
Imitasjonsteorien:
Stimulansteorien:
Tilvenningsteorien:
Katarsisteorien:

Utdrag
Konflikten utvikles gjennom flere trinn.

1. Uenighet, ulike meninger, sak ikke person. Mange løses her
2. Negative følelser kommer. Personen er problemet, personifisering. Såret. "du er alltid sånn"
3. Flere problemer og feil hos den andre. Gamle konflikter dukker opp.
4. Gir opp å samtale. Mange negative følelser. Snakker om hverandre istedenfor med. Bli fysisk.
5. Ser bare det negative, negative trekk hos den andre. Målet er å få rett å vinne over den andre.
6. Viser åpen fiendtlighet. Liten plass til megling. Bruker ulike midler for å vinne.
7. Polariseringen kommer, kan ikke være i samme rom. Tiden for skilsmisse, brudd, oppsigelser.

---

TA går ut på at personligheten består av tre deler. Kan brukes til å forstå hvorfor noen ikke kommer på bølgelengde.
Foreldre-jeg-et: erfaringene et menneske har gjort gjennom de første leveårene. Barnet hører hva foreldrene sier, og ser hva de gjør. kan inneholde dobbeltkommunikasjon, feks l hvis barna har erfaringer for at foreldrene sier noe, men praktiserer noe annet.

Barne-jeg-et: alle følelsene og er på en måte den opprinnelige delen av personligheten. Herfra kommer følelser som glede, lyst, angst, kjærlighet, skyldfølelse og sjalusi.
Voksen-jeg et: utvikler seg som barnet blir eldre. resonnerende og logisk vurderende delen av personligheten vår. Voksen jeget vil også vurdere det materialet som er lagret i foreldre jeget. Det vurderer hva som er holdbart, og hva som må revideres.

komplementær transaksjon, begge parter kommuniserer ut fra samme jeg-tilstand og aksepterer hverandres jeg-tilstander. Også når samtalen foregår på tvers av jeg tilstandene kan den være komplementær. Det avgjørende er om de aksepterer hverandres jeg-tilstander.

Mange samtaler er eksempler på kryssende transaksjoner. Det vil si at partene ikke godtar hverandres jeg-tilstander. Det er derfor en atskillig mer ustabil kommunikasjonstilstand

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå