Innledning
Et menneskets tanker og følelser er mer avansert enn det man hadde trodd, før jeg tok Psykologi så tenkte jeg ikke så mye på atferden til ett menneske eller hvorfor vi er som vi er.

Personligheten vår blir bygd opp av barndommen vår og det blir trukket inn forsvarsmekanisme.

Personligheten til et menneske definerer hvem den personen er, det får fram tanker, følelser og adferd som er med på å bestemme levemåten som hvert menneske har og blir opplært til.

Når man snakker om personlighet så snakker man på en måte om forsvarsmekanisme fordi det er en del av vår personlighet, forsvarsmekanisme er det vi ubevisst bruker for å beskytte oss selv for enten frykt, angst, skyldfølelse eller noe som vi føler truer selvoppfatningen vår.

Utdrag
Å avvise et menneske når den føler at den trenger omsorg og kjærlighet så kan resultatet av det føre til den den personen kan få sekundære følelser (følelser man blir opplært) som f.eks hat, grådighet, medfølelse, misunnelse og stolthet.

Det er veldig viktig å forstå hvordan personlighet utvikler i barn og ungdomsårene for det identifiserer faktorene som bidrar til å forme oss som individer, et sosialt vanskelig barn kan få stort utbytte av tålmodighet og varme fra omsorgspersoner og lære seg positive former for samhandling.

Sjenerte barn kan få tidlig hjelp til hvordan de kan bli mindre sjenerte og tilnærme seg for å leke med andre barn slik at de klarer å være sosiale og oppleve mestring i sånne situasjoner, det kan da utvikle bedre sosiale ferdigheter og bli mindre engstelige i situasjoner.

Mange mennesker som har bakgrunn med forskjellige kulturer vet ikke hvordan de skal oppføre seg rundt andre mennesker, man har som regelsett to helt forskjellige personligheter når man er ute eller er på skolen med venner og når man er hjemme.

Mange med utenlandsk opprinnelse fornekter hva som kan ha påvirket dem og har gjort dem til personen de er i dag, mens andre fortrenger det.

Personligheten vår kan forandres over lengre tid og det er på grunn av miljøet og samfunnet man er i, men kan bruke trekkteori for å finne ut hvilket trekk individet har.