Innledning
Å være med i grupper og tilhøre et felleskap er viktig for alle mennesker.

Vi ønsker å være en del av noe større, og vi er i stor grad flokkdyr. Fra evolusjonspsykologien framhever deltagelse i grupper som er viktig del av å overleve.

Menneskeheten har alltid opptrådt i grupper. Det har vært en viktig ressurs for å overleve, jakte og spise med hverandre, samtidig som de lærer av hverandre.

I dag er det psykiske behovet som gjør at vi søker mot grupper. F.eks. primærsosialiseringen, familiegrupper, sekundærsosialiserende og være med jevnaldrende.

Innholdsfortegnelse
-Hvilke behov mener du ligger til grunn for dannelsen av ekstreme grupper, og hvilket nivå er dette i Marlows behovshierarki?
-Hvilke gruppetyper har vi og hvilken type gruppe vil du koble denne Arash til?

Utdrag
Eksempler på gruppetyper er primærgrupper og sekundærgrupper, formelle og uformelle grupper, medlemsgrupper og referansegrupper, inngrupper og utgrupper.

Primærgrupper: den gruppen man «fødes inn i»

Sekundærgrupper: forholdet mellom medlemmene mindre personlig og intimt og mer bygd opp omkring noen spesifikke felles interesser, møtes regelmessig og får en følelse av felleskap.

Eks. Arbeidskollegaer, klassekamerat eller vennekrets.