Psykologiprøve | Psykologi

Innholdsfortegnelse
1. Kan du drøfte forskjell og likheter i Freuds psykoseksuelle utviklingsteori og Erik Homburger Erikson sin utviklingsmodell.
2. Sammenlign to av forskerne/teoretikerne innen utviklingspsykologien som nevnes nedenfor. Hva er de enig og uenig om?
3. Beskriv hva er hovedforskjellen mellom de psykoanalytiske utviklingsteoriene og den empiriske utviklingspsykologien?
4. Gjør rede for ulike tilknytningsmønstre og hvilken betydning dette har på lengre sikt.
5. Forklar hva Mary Ainsworths fremmedsituasjonstest går ut på.
6. Drøft påstanden: Barndommen har betydning for den personen du er idag. Kom med evt. Eksempler fra egen barndom.
7. Forklar Jean Piagets teori om barns kognitive utvikling. Bruk følgende begreper i din besvarelse kognitive skjemaer, assimilasjon, akkommodasjon, modningsprosesser.
8. Beskriv forskjellen mellom den sensomotoriske fasen, den preoperasjonelle, den konkretoperasjonelle og den abstrakt operasjonelle fasen.
9. Hvilke kritikk av Piaget sin faseteori vokste fra på 1970 tallet?
10. Sammenlign Piaget og Vygotskijs teorier om læring. Hva er hovedforskjellen?

Utdrag
Som barn er du avhengig av alle rundt deg og må stole på at de lærer deg det som er viktig og det du trenger når du senere skal vokse opp. Men vi påvirkes også av foreldrene våres uavhengig om de vil det eller ei. Disse påvirkninger kan være noe du har fått for lite av, som for lite medlidenhet, eller for mye av, som det å få viljen sin. Dette kan ha store konsekvenser for senere i livet.

En person som har fått for lite medfølelse gjennom barndommen, vil automatisk hige mer etter det som eldre. Mens en person som har fått viljen sin for mye gjennom oppveksten, vil være vant med det og når vedkomne da skal ut og klare seg på egen hånd finner man fort ut at det ikke er sånn i resten av verden.

Det kan også ha store konsekvenser og begge disse eksemplene vil være med å forme og prege din personlighet.

Det kan også være mer fysiske påvirkninger i barndommen som kan påvirke hverdagen din som voksen senere.

Som for eksempel om et familiemedlem er alkoholiker, kan dette føre til at du selv enten ikke vil ha noe med alkohol å gjøre fordi du har sett og opplevd selv hva som kan være konsekvensene, eller det kan være at du følger i den forelderens fotspor fordi foreldre nesten alltid er et forbilde for barna sine.

Jeg har for eksempel alltid hatt dyr i huset, så jeg er veldig glad i dyr og er helt sikker på at jeg kommer til å få det når jeg flytter for meg selv. Og jeg er enebarn så jeg har lært meg den egenskapen å kunne snakke med fremmede mennesker uten å føle ubehag fordi jeg alltid som liten har måttet finne meg venner når vi har vært på ferier etc.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå