Sosialiseringsprosessen og gruppedannelse | Psykologi

Innledning
Denne oppgaven skal ta for seg sosialiseringsprosessen og gruppedannelse fra et psykologisk perspektiv.

Oppgaven skal også inneholde refleksjon rundt hvordan ett gruppemedlem sin sosialiseringsprosess og den sosiale kompetansen kan påvirke gruppedynamikken og eventuelt oppløsning av gruppen.

(Sette ting i et perspektiv ikke bare, bruke fagbregprer til innledning men også f.eks, Mennesker befinner seg i grupper til en hvertid osv)

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow, oppfant seg en teori om at et individs behov står i et avhengighetsforhold til hverandre, dette kalte han for behovspyramiden.

Maslows behovspyramide viser ulike trinn som bygger på hverandre, for å gå videre må det nederste behovet være dekket.

Ifølge behovspyramiden er tilhørighet og aksept to grunnleggende menneskebehov, i et gruppemedlemskap kan individet få dekket disse særdeles viktige behovene.

Utdrag
Muzafer Sherif (1908-1988) foretok i 1950 et kjent eksperiment kalt «Roberts Cave». Eksperimentet framstiller hvordan stereotypiske oppfatninger og fordommer kan ha en negaiv innvirkning på atferden til et individ.

I eksperimentet valgte sherif ut 22 gutter fra hvite, amerikanske middelklassehjem. Disse guttene fikk vite at de skulle på en sommerleir, men de ikke ble fortalt var at det egentlig var er sosialpsykologisk eksperiment.

I fase en ble guttene delt inn i to grupper. I gruppene utviklet de normer, roller, motiver og mål innad i gruppen.

Fase to var å introdusere de to gruppene gjennom leker, spill og ulike konkurranser som etterhvert førte til frustrasjon og konflikt mellom gruppene. I fase tre skulle konfliktene løses.

Sherif og kollegaene hans lagde utfordringer som skulle være såpass vanskelig at gruppen selv ikke klarte å løse dem, og de måtte dermed samarbeide med de andre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå