Psykologi | Drøftingsoppgave

Drøftingsoppgave i psykologi 24.09.2020 

Innledning
Psykiske lidelser er ikke uvanlig å se i dagens samfunn. Dette er når symptom belastningen er såpass stor at det stilles en diagnose (Fossum Svendsen mfl. 2017, s. 331). I “Jeg mot meg” møter vi både Amund og Anja.

De begge har hver sin psykiske lidelse. I denne besvarelsen av oppgaven skal jeg legge frem forskjellige teorier i det sosialpsykologiske perspektivet samtidig som jeg skal se på andre perspektiver for å finne et svar på hvorfor Anja og Amund sliter psykisk.

Utdrag
Anja problem er at hun sliter med kroppen og selvbildet sitt. Meads speilingsteori blir derfor veldig relevant i denne besvarelsen. Teorien går ut på at menneskets selvbilde i stor grad baseres på tilbakemeldingene man får fra omgivelsene sine.

Vi er ifølge Mead svært opptatt av andres annerkjennelse og aksept (Fossum Svendsen mfl. 2017, s. 42). Ifølge Mead speiler vi mennesker oss i tilbakemeldinger vi får fra våre medmennesker.

Dette vil ha stor betydning for vårt eget selvbilde. En signifikant andre person er ens ekstra betydningsfulle person som helst skal støtte den andre og vise kjærlighet og omsorg.

I ungdomsalder vil dette være veldig viktig, og kanskje spesielt rundt venner. Dermed var det ekstra uheldig når hun opplevde negative tilbakemeldinger fra sine egne venner.

Anja opplevde å få flere negative tilbakemeldinger om flere ting de visstnok synes var ekkelt ved henne. Hører man en ting mange nok ganger, begynner man å tro på det.

Det er dette jeg tror Mead mener med at om en opplever negative bemerkninger ved seg selv ofte er det med på å resultere med et dårlig selvbilde ettersom en stor del av vår selvfølelse bli vurdert utfra andres tilbakemeldinger (Fossum Svendsen mfl. 2017, s.43).

Ettersom hun fikk negative tilbakemeldinger, kan dette være svaret på hvordan speilingsteorien kan være en forklaring på Anjas dårlige selvbilde.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå