Innledning
Allan walker Han er fra Bergen og er 21 år gammel.

han en veldig stor artist blant Kina hvorfor de liker hvordan den amerikanske musikk typen går sammen med andre kinesiske artister.

Siden det er mange i Kina som er ganske lik Alen Walker osv.

Utdrag
Han sier også at han ikke bruker maske for å gjemme seg men

«For å vise at hvem som helst kan være Alan Walker» siden konsepta hans er en gruppe gjeng som heter